Fredrich Adolf Wilhelm Diesterweg - życiorys

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fredrich Adolf Wilhelm Diesterweg - życiorys - strona 1 Fredrich Adolf Wilhelm Diesterweg - życiorys - strona 2

Fragment notatki:

Fredrich Adolf Wilhelm Diesterweg (1790-1866) Niemiecki pedagog mieszczański i działacz oświatowy. Ukończył szkołę łacińską w Siegen. Studiował matematykę i fizykę w Herborn, Heidelbergu i Tybindze. Uzyskał doktorat broniąc pracy o tematyce matematyczno -filozoficznej. Początkowo pracował jako prywatny nauczyciel, później jako nauczyciel matematyki w Wormacji i Frankfurcie, a w 1818 roku został zastępcą rektora w szkole łacińskiej w Elberfeld. Od 1820 roku kierował pruskim seminarium nauczycielskim w Mors, a od 1832 roku w Berlinie (kształcił nauczycieli szkół podstawowych). W 1847 roku został odwołany z tych stanowisk przez pruskie władze oświatowe, a w 1850 roku zmuszono go do przejścia na emeryturę z powodów politycznych. Walczył o utworzenie i uznanie jednolitych podstaw kształcenia dla całego społeczeństwa. Cel ten był, według nieg o, możliwy do osiągnięcia tylko poprzez nauczanie blisko związane z otaczającą rzeczywistością. Opracował demokratyczny program oświatowy , który propagował jako dyrektor seminarium nauczycielskiego, w swych pracach dziennikarskich i podczas przemów na spotkaniach nauczycieli. Diesterweg był autorem wielu podręczników dla nauczycieli , które często wydawano za jego życia i przetłumaczono m.in. na język polski. Odnosiły się one głównie do geometrii, rachunków, geografii, astronomii i niemieckiego. W latach 1827-1866 redagował gazetę, gdzie drukował swoje artykuły, w których podejmował problemy ówczesnego nauczania i polityki oświatowej. W swych pracach zajmował się wszystkimi zagadnieniami edukacyjnymi: od ogólnych celów wychowania po szczegółowe wskazówki metodyczne. W swych poglądach politycznych przyjął równość wszystkich obywateli, zarówno co do praw, jak i obowiązków . Dzieła: „ Monotonne wykłady, mechaniczny pedantyzm, bezduszne postępowanie ” . „ Przewodnik dla nauczycieli niemieckich ” (1835) - najbardziej znana praca pedagogiczna Diesterwega, która zawierała rozważania teoretyczne i praktyczne wskazówki dla nauczycieli. Wiele drobnych rozpraw. Poglądy pedagogiczn e: - popularyzator idei J.H. Pestalozziego; - praca wychowawcza dostosowana do rozwoju człowieka; - kształcenie umysłowe ma rozwijać zdolności poznawcze; - szkoła - bliżej życia (studia nad przyrodą poprzez badanie otaczającego środowiska miały na celu przygotowanie dziecka do właściwej nauki i rozwoju umiejętności językowych) ; - zabiegał o powszechną, państwową , świecką szkołę elementarną.

(…)

…:
- jako pierwszy do literatury wprowadził termin „pedagogika społeczna”;
- organizował związki zawodowe nauczycieli i ich dokształcanie;
- sformułował kanony nauczania poglądowego.
Diesterweg odnosił założenia i idee klasycznej pedagogiki do szkoły ludowej i jej nauczycieli: wszyscy ludzie są pierwotnie równi i zdolni do nauki, a edukacja musi zmierzać do wszechstronnego i harmonijnego wykształcenia osobowości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz