Formy organizacyjny jednostek sektora finansów publicznych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy organizacyjny jednostek sektora finansów publicznych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

FORMY ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Podmioty wymienione w ustawie (tylko i wyłącznie)
jednostka budżetowa
zakład budżetowy
gospodarstwo pomocnicze
środki specjalne
fundusze celowe
JEDNOSTKA BUDŻETOWA-podmiot sektora finansów publicznych który wszystkie swoje dochody przekazuje dla państwa a wydatki pokrywane są ze środków budżetowych
Rozliczenie brutto jednostki z państwem np. centralne organy państwa (ministerstwa), sądy
ZAKŁAD BUDŻETOWY -jednostka która swoje wydatki pokrywa ze środków budżetowych , natomiast swoje dochody przeznacza dla państwa lub na własne potrzeby.
Rozliczenie netto z państwem
np. oświata, szkolnictwo podstawowe, ochrona zdrowia
GOSPODARSTWO POMOCNICZE- wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym część działalności jednostki budżetowej
może swoje dochody przeznaczać na własne cele
może otrzymywać dotacje z państwa
np. ośrodki szkoleniowe, wypoczynkowe przy ministerstwach, zakłady pracy przy więzieniach
ŚRODKI SPECJALNE-środki finansowe trzymane przez jednostki na ściśle wyodrębnionych rachunkach .Na podstawie ustaw gromadzone.
np. środki z poboru podatku w dniu egzekucji
FUNDUSZE CELOWE-fundusz powołany w drodze ustawy przed dniem 1 I 1999 (przed wejściem ust. o finansach publicznych) .
Przychody funduszu celowego pochodzą z budżetu państwa
Wydatki przeznaczone na ściśle oznaczone cele
F.C. są obecnie niemożliwe do powoływania
Jest to instytucja która burzy przejrzystość budżetu państwa (fundusz ubezpieczeń społecznych; gwarantowanych świadczeń pracowniczych, emerytalno-rentowo-rolnicze )
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz