Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych - strona 1

Fragment notatki:

Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych
Metody operacji myślowych: analiza - myślowy podział zjawisk i procesów politycznych na części pierwsze, potem badanie ich cech i związków i relacji między nimi; synteza - łączy badane aspekty, cechy, właściwości i tworzy pojęcia ogólne badanego obiektu; abstrahowanie - myślowe wyodrębnienie interesujących badacza cech i właściwości badanego zjawiska i uogólnianiu ich przy równoczesnym pominięciu cech uważanych za drugorzędne, skrót wielu cech, tu występuje dedukcja; uogólnianie - operacja myślowa, która prowadzi do ustalenia ogólnych cech i właściwości badanych procesów, od pojęć cząstkowych do ogólnych, szerszych, od szczegółu do ogółu, tu występuje indukcja Formy logicznego myślenia - pojęcia - odzwierciedlają abstrakcyjny zakres: termin-pojęcie-kategoria; kategorie - odbijają cechy danej dyscypliny; zadania, które wyrażają ogólny i szczególny związek badanego przedmiotu z innymi przedmiotami; wnioski - dowodzą prawdy, sposób indukcyjny albo dedukcyjny - podstawowy sposób wnioskowania). Dedukcja - idzie od ogółu do szczegółu (stosowane bardziej w teorii) - tworzymy koncepcję i ją sprawdzamy; jej fakty i szczegóły. Indukcja - od szczegółu do ogółu - mamy fakty i budujemy koncepcję. W teorii bardziej stosowana jest dedukcja - najpierw powstaje koncepcja i potem dostosowuje fakty
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz