Formalizacja - warianty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formalizacja - warianty  - strona 1 Formalizacja - warianty  - strona 2

Fragment notatki:


Pryncypał - pracodawca
Akord - prowadzi do indywidualnego wyniku
Wariant I Wiadomo, co należy zrobić i ile czasu należy poświęcić na wykonanie tego (akord, dniówka zadaniowa) kiedy zależy nam na harmonizacji pracy.
Wariant II Nie jest się w stanie zidentyfikować wysiłku włożonego, ani relacji pomiędzy wysiłkiem a efektem.
Wkład wysiłku duży, tylko mała wiedza odnośnie związku między wysiłkiem a wynikiem.
Wiadomo, co należy osiągnąć, ale wiedza na temat związku pomiędzy wynikami a strukturą i intensywnością działań, które należy podjąć jest bardzo ograniczona (często nawet nie wiadomo, co należy zrobić, aby osiągnąć cel). Minimalizacja ryzyka podjęcia działań niezgodnych z interesem zleceniodawcy poprzez porównanie wyników w różnych okresach, porównanie wyników różnych realizatorów itp. Przetarg wykonawcy jest taką formą.
Wariant III Np. co do urzędników, lekarzy, nauczycieli.
Źle jest czasem wprowadzać procedury mierników (Lidl, szpitale NFZ), bo ludzie zaczynają oszukiwać.
Wiadomo, co należy robić - zostaje to ujęte w procedury. Nie wiadomo natomiast, jakie cele i w jakiej kolejności winny być realizowane. Minimalizacja ryzyka działań niezgodnych z interesem zlecającego poprzez nadzór nad procedurami.
Wariant IV Np. menedżer, polityk.
Lepiej nie stosować prowizji, wiązki celów. Dla sytuacji niestabilnych, dynamicznie się zmieniających. Ryzyka biorą obie strony.
Systemy oddziaływania na członków organizacji winny opierać się na tworzeniu norm postępowania opartych na świadomości wspólnoty losów, wzajemności uzależnień, konieczności współpracy, wzajemnym zaufaniu.
Koszt motywowania agenta rośnie wraz ze wzrostem trudności oceny trafności podejmowanych decyzji i obserwowania jego wysiłków (zasada informacyjności).
Ważna jest skuteczność. Nie wiemy, jaka jest relacja między nakładem a efektem.
Organizacja pozaformalne to ta część organizacji, która nie nadaje się ująć w zespół norm postępowania ze względu na zmienność warunków i nieokreśloność oczekiwań, co do sposobów i wyników zachowań jej członków.
Wpływanie na organizację pozaformalną może następować przez:
Dobór kadr (o umiejętnościach, wiedzy i cechach osobowych zdolnych do realizacji celów organizacji bez konieczności formalnego regulowania ich zachowań);
Wyposażenie kadr w niezbędne (pożądane przez pracującego) środki realizacji celów (finansowe, materialne, wiedza);
Tworzenie kultury organizacji sprzyjającej realizacji celów całej organizacji opartej na standardach etycznych, systemach motywacji sprzyjających integracji celów jednostki z celami organizacji;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz