Forma skargi i wniosku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma skargi i wniosku-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

2. forma skargi i wniosku - skarga lub wniosek mogą być wniesione na piśmie, telegraficznie, dalekopisem, ustnie do protokołu, czyli tak samo jak podanie. Muszą być podane dane o podmiocie wnoszącym, a więc o imieniu i nazwisku i adresie osoby fizycznej, nazwa organizacji społecznej, a w zupełnie dowolnej formie może być wyrażona treść skargi lub wniosku. Wymagania materialne stawia się skardze lub wnioskowi wtedy, gdy są zgłaszane ustnie lub do protokołu, co z reguły będzie miało miejsce w ramach dni i godzin przyjęć skarg i wniosków. Przyjmujący skargę lub wniosek ma obowiązek uzyskać od składającego ustnie skargę (wniosek) dane o stanie faktycznym sprawy, zarzutach skargi lub konkluzjach wniosku, co stanowi materiał uzupełniający w postępowaniu. Ujawnienie danych personalnych, która zastrzegła sobie anonimowość, jest obwarowane pewnymi rygorami proceduralnymi, a w ogóle jest wykluczone, gdy w sprawę są zaangażowane interesy bezpieczeństwa państwa. Ujawnienie danych personalnych i adresu może nastąpić tylko wtedy, gdy ma to nastąpić w interesie osoby zniesławionej skargą lub wnioskiem, gdy są w nim oszczerstwa lub zniewagi i gdy uprzedzi się pisemnie o terminie ujawnienia danych, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia zawiadomienia. Zgoda na ujawnienie danych personalnych może być wydana tylko na piśmie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz