fizyka - Zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
fizyka - Zagadnienia egzaminacyjne - strona 1 fizyka - Zagadnienia egzaminacyjne - strona 2 fizyka - Zagadnienia egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

1|zagadnienia 2012-13
Zagadnienia egzaminacyjne
SKP 2012/2013
1. Rachunek wektorowy
a) Przedstawienie wektora w wkładzie współrzędnych.
b) Podstawowe działania na wektorach
c) Definicja i podstawowe własności iloczynu skalarnego wektorów.
d) Definicja i podstawowe własności iloczynu wektorowego wektorów.
2. Kinematyka materialnego.
a)
b)
c)
d)
e)
Definicje prędkości i przyspieszenia.
Obliczanie przyrostu prędkości i drogi metodą graficzną
Prędkość i przyspieszenie kątowe w ruchu po okręgu
Siła dośrodkowa. Przyspieszenie dośrodkowe
Własności rzutów: pionowego, poziomego i ukośnego.
3. Zasady dynamiki Newtona
a) Sformułuj zasady dynamiki Newtona.
b) Pęd punktu materialnego. Sformułowanie II zasady dynamiki przy pomocy pędu
punktu materialnego
c) Podaj przykład zjawiska ilustrującego III zasadę dynamiki.
d) Siła tarcia statycznego i dynamicznego. Siły oporu
e) Siły w nieinercjalnych układach odniesienia
4. Praca, energia
a) Praca stałej siły przy przesunięciu wzdłuż linii prostej.
b) Praca zmiennej siły przy przesunięciu wzdłuż linii prostej, gdy znamy zależność siły od
położenia.
c) Praca siły sprężystości
d) Energia potencjalna sprężystości
e) Praca w polu sił zachowawczych
5. Układ punktów materialnych
a) Definicja i własności środka masy układu punktów materialnych
b) Położenie, prędkość i przyspieszenie środka masy układu punktów materialnych.
c) Definicja pędu układu.
d) Zasada zachowania pędu dla układu punktów materialnych.
e) Wychodząc z zasad dynamiki Newtona wyprowadź zasadę zachowania pędu dla dwu
ciał. Podaj przykład ilustrującą zasadę zachowania pędu dwa dwu punktów
f) Zderzenia doskonale niesprężyste i doskonale sprężyste
6. Wielkości charakteryzujące ruch obrotowy: przyspieszenie kątowe, prędkość kątowa,
zależność kąta obrotu od czasu dla ruchu ze stałym przyspieszeniem kątowym.
7. Zasady dynamiki w ruchu obrotowym bryły sztywnej
a) Moment bezwładności układu punktów oraz bryły sztywnej.
b) energia kinetyczna bryły związana z jej ruchem obrotowym.
2|zagadnienia 2012-13
c) Moment bezwładności j bryły sztywnej względem osi AA’ równoległej do osi BB ‘
przechodzącej przez jej środek masy ( Twierdzenie Steinera).
8. Moment pędu
a) Definicja momentu pędu dla punktu materialnego oraz definicja momentu siły.
b) Zależność pomiędzy momentem pędu a momentem siły dla punktu materialnego.
c) Zależność pomiędzy momentem pędu a momentem siły dla bryły sztywnej
obracającej się wokół nieruchomej osi
9. II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej obracającej się względem sztywno
zamocowanej osi.
10. Zasada zachowania momentu pędu. Podaj przykłady zjawisk które można wyjaśnić za pomocą
tej zasady.
11. Stany równowagi mechanicznej. Zasady statyki.
12. Pola sił centralnych
a) Zdefiniuj pole sił centralnych i podaj jego podstawowe własności.
b) Wyjaśnij dlaczego tor cząstki w polu sił centralnych jest torem płaskim?
c) Przedstaw prawa zachowania w polu sił centralnych.
d) Przedstaw prawa Keplera.
13. Pole Grawitacyjne
a) Prawo powszechnego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz