Fizyka- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka- wykład 7 - strona 1 Fizyka- wykład 7 - strona 2 Fizyka- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

DYFUZJA- samorzutne mieszanie drobin się gaz wynikające z ich ruchów cieplnych. Ze względu na różnicę gęstości w warstwach 1 i 2 mieszanie nie jest równomierne i występuje przepływ masy opisany wzorem Ficka. . „-”wskazuje, że przenoszenie masy zachodzi w kierunku zmniejszającej się gęstości.
- współczynnik dyfuzji
Z teorii kinetycznej gazów wynika, że:
ΔM=mN1-mN2 gdzie: Ni - liczba cząsteczek przechodzących w jednostce czasu przez S
N1=(1/6)*n01*vśr*t*s
N2=(1/6)*n02* vśr*t*s przy czym: m*n01=p1; m*n02=p2 oraz ρ 1-ρ2=- 2h λ śr Po przekształceniach mamy:
ΔM=-(1/3)vśr* λ r* *s*t
Współczynnik dyfuzji wynosi:
D=(1/3)vśr* λ śr gdzie: i stąd W temperaturze pokojowej można przyjąć, że D≈10-5[m/s2] dla gazów. Współczynnik n oraz k nie zależą od ρ. Wraz ze wzrostem ρ w przenoszeniu pędu i energii wewnętrznej bierze udział większa cząstek, ale każda z nich przechodzi bez zderzenia mniejsze odległości tak, że w całości przenoszenie pędu i energii nie zmniejsza się.
500 krotne zmniejszenie ciśnienia powoduje zmianę lepkości dynamicznej tylko o 4%.
TRANSPORT ŁADUNKU (PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE)
1. , elektrony swobodne metalach poruszają się ruchem chaotycznym zderzając się z jonami sieci, ich prędkość 2. na każdy elektron oddziałuje siła (e- ładunek elektryczny, E- natężenie pola elektrycznego). Elektrony poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym - prąd elektryczny. Jeżeli przez ε oznaczymy czas miedzy dwoma następującymi po sobie zderzeniami t0, to
- prędkość jaką uzyska elektron
Gęstość prądu j - ładunek elektryczny przenoszony przez jednostkowąpowierzchnię prostopadłą do wektora E w czasie 1 sekundy.
j=nvue=ne2τE/m - ilość ładunku
ale , gdzie: J- natężenie prądu, U- napięcie el., R- opór el., E- natężenie pola elektrycznego, - opór elektryczny właściwy, σ- przewodność właściwa
Wobec tego: σE=nvue, stąd Dla ln: σ=6*107(Ωm)-1 dla t=200C n=8,5*1028[m-3]. Przyjmując E=100[V/m]
Dla λ średniej drogi swobodnej czasu τ pomiędzy zderzeniami wynosi:
Korzystając z równania ustalamy σ od temperatury.
Przyjmując, że elektronów odbywają się z jonami sieci, których koncentracja jest równa lub prawie równa koncentracji elektronów to .
Ponieważ ~ więc σ=1/ ; ρ~ ale wynik ten nie jest zgodny z doświadczeniem bo t0~T. Czyli dla gazu elektronowego w metalach nie można stosować rozkładu Maxwella Boltzmanna.
PRAWO WIEDEMANA-FRANCA-LORENTZA ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz