Inżynieria chemiczna- lista zadań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria chemiczna- lista zadań - strona 1 Inżynieria chemiczna- lista zadań - strona 2 Inżynieria chemiczna- lista zadań - strona 3

Fragment notatki:

Inżynieria chemiczna bio. Lista zadań 1 Z.1.
Proszę wyznaczyć ciśnienie absolutne na poziomie A-A aparatu, gdzie umieszczony jest rtęciowy manometr (rys.1). Wysokość słupa rtęci wynosi 180 mm Hg. Wysokość warstwy cieczy o gęstości 870 kg/m3 wynosi h1=2,0 m, a wysokość cieczy w lewym ramieniu manometru od poziomu rtęci do poziomu A-A wynosi 0,4 m. Jakie jest ciśnienie absolutne nad powierzchnią cieczy, jeśli ciśnienie atmosferyczne wynosi 746 mm hg ? Odp. PA-A=120000Pa, Pabs=103000Pa
Z.2
W kolumnie rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym rektyfikuje się układ dwuskładnikowy: alkohol etylowy-woda. Do kotła kolumny (rys.2) dołączony jest manometr, który wskazuje, że ciśnienie wewnątrz kotła jest o 1,6 m słupa wody wyższe od ciśnienia atmosferycznego (752 mm Hg). Przyjmując, że ciecz wyczerpana w kotle jest - praktycznie biorąc - wodą, proszę wyznaczyć temperaturę wrzenia wody. Odp. Twrz.=~104OC
Z.3.
Manometr dwucieczowy, w którym zastosowano jako ciecz cięższą czterochlorek węgla (CCl4) o gęstości 1596 kg/m3, a jako ciecz lżejszą - wodę o gęstości 998 kg/m3, podłączono do dwóch punktów przewodu o średnicy wewnętrznej 35 mm (rys.3), odległych o 3 metry. Przewodem tym płynie powietrze o temperaturze 20 oC i pod ciśnieniem 160 kPa. Zanotowano różnicę poziomów cieczy cięższej równą 45 mm. Obliczyć jaką różnicę ciśnień wyrażoną w Pa zmierzył manometr cieczowy.
Odp. Δp=264 Pa
Z.4.
Gorącą parę wodną doprowadza się do akumulatora ciepła wypełnionego wodą (rys.4), perforowaną rurą zanurzoną w wodzie na głębokość 1 metra. Proszę obliczyć minimalne ciśnienie gorącej pary, jeśli ciśnienie pary wtórnej, opuszczającej zbiornik akumulatora ciepła wynosi 0,2 MPa.
Odp. Pmin.=0,21 MPa
Z.5 Proszę obliczyć poziom oleju w zbiorniku (rys.5), jeśli manometr w kształcie litery „S” wskazuje różnicę poziomów słupa rtęci hm =250 mm Hg a wysokość h1=0,2 m. Gęstość oleju wynosi 860 kg/m3. Odp. Holeju= 3,8 m
Rys.1. Rys.2. Rys.3.
Rys.4. Rys.5.
Inżynieria chemiczna bio. Lista zadań 2
Z.1
Proszę obliczyć ciśnienie absolutne wody w rurociągu, jeśli U-rurkowy manometr rtęciowy przyłączony do rurociągu (rys.1) pokazuje różnicę poziomów słupa rtęci Δh=500 mm. Ciśnienie barometryczne wynosi pb=760 mm Hg. Odp. Pabs.=370mm Hg
Z.2.
Oblicz „ciąg” w kominie (tzn różnicę ciśnienia pomiędzy wnętrzem komina u jego podstawy i atmosferą wokół komina u jego podstawy) o wysokości 50 metrów, jeśli średnia temperatura gazów w kominie wynosi 227 oC a temperatura otoczenia 27 oC. Gęstości gazu i powietrza w temperaturze 0

(…)

… a temperatura otoczenia 27 oC. Gęstości gazu i powietrza w temperaturze 0 oC i przy ciśnieniu 760 mm Hg (warunki normalne) wynoszą odpowiednio: ρg=1,27 kg/m3, ρpow.=1,29 kg/m3. Odp. Δp=234,95 Pa
Z.3
Prostopadłościenny zbiornik przewiduje się do magazynowania 30 m3 wody. Znajdź siły ciśnienia oddziałujące na ściany i dno zbiornika, jeśli szerokość dna wynosi 3 metry a długość 5metrów. Odp. Fdno= 294300N, FSc1…
…>0,5 m
Z.4.
W pewnej instalacji pompowej, której charakterystyka Hinst.=f (V•) określona jest w tabeli poniżej, znajdują się dwie pompy wirowe: pompa 1-CR16-30, pompa 2- CR16-50, połączone szeregowo, jak na rys.2. Proszę nanieść charakterystykę instalacji na kartę katalogową pomp CR16 i wyznaczyć trzy możliwe punkty pracy w rozważanym układzie pompowym (możliwe przypadki: 1/,2/ pracują pojedyncze…
… warstwie gazu między półkami komory pyłowej (rys.1), aby osiadały w niej cząstki pirytu o średnicy 8 μm. przy natężeniu przepływu gazu piecowego 0,6 m3/s ( w przeliczeniu na warunki normalne) ? Długość komory pyłowej wynosi 4,1 m. Średnia temperatura gazu w komorze wynosi 427 oC. Lepkość gazu w tej temperaturze ηg=0,034 ⋅10-3 Pa⋅s, gęstość pyłu ρp.=4000 kg/m3, gęstość gazu ρg=0,5 kg/m3.
Z.5.
Proszę…
… o średnicy 0,15 m. (rys.2). Proszę obliczyć najmniejszą średnicę cząstek usuwanych z powietrza w cyklonie o średnicy 0,5 m. Gęstość cząstek wynosi 1900 kg/m3 , gęstość powietrza w warunkach normalnych ρpow.=1,29 kg/m3, lepkość powietrza w 100oC ηpow.=2,22⋅10-5 Pa⋅s.
Przekrój komory z boku Przekrój komory z przodu
Rys.1 Rys.2.
Rys.2.
Rys.1.
Rys.3.
Rys.4.
h
2,8
H=4,2m
L=4,1m m

… na króćcu tłocznym pompy pm=3,34 bar, wskazania wakuometru na króćcu ssawnym pw=340 mm Hg. Odległość w pionie, pomiędzy miejscem zainstalowania manometru i wakuometru wynosi h=300 mm, moc pobierana przez pompę, zmierzona na wale silnika elektrycznego wynosi N=7 kW. Proszę obliczyć ciśnienie wytwarzane przez pompę oraz sprawność pompy. Odp. Ciśnienie wytwarzane przez pompę wynosi 35,3 m słupa pompowanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz