Firmy (dzianiny) - biznes plan

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Firmy (dzianiny) - biznes plan - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie biznes planu firmy "Woltex" zawiera takie informacje, jak: przedmiot , cel i streszczenie opracowania, rynek i marketing, projekt inwestycyjny, analiza finansowa oraz podsumowanie.


BIZNES PLAN FIRMY „WOLTEX”
Przedmiot , cel i streszczenie opracowania
Przedmiotem opracowania jest analiza ekonomiczno - finansowa przedsięwzięcia gospodarczego, polegającego na zakupieniu w trybie przetargu ogłoszonego przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A. (SSSE), terenu w Ełku, na którym wybudowany będzie Zakład Produkcji Dzianin Runowych „WOLTEX” (przedsiębiorstwo). SSSE ustanowiona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim (Dz. U. Nr 93, poz. 421) w oparciu o ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).
Plan rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został ustalony rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 1997 r.
Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną utworzono w województwie, które ma najniższy poziom produktu krajowego brutto na mieszkańca, a stopa bezrobocia należy do najwyższych w kraju. Równocześnie region charakteryzuje się małym uprzemysłowieniem, dominuję zakłady nastawione na niski poziom przetwórstwa. Dystans pomiędzy rozwojem całego kraju i województwa powiększa się. Wymaga to wprowadzenia nadzwyczajnych czynników pobudzających rozwój, a równocześnie wykorzystujących lokalne potencjalne możliwości regionu. Do nich należy głównie korzystne położenie w sąsiedztwie trzech państw, ukształtowane już szlaki przepływu towarów pomiędzy Zachodem a Wschodem oraz Północą a Południem.
Plan rozwoju strefy prezentuje strategię przyśpieszonego wzrostu gospodarczego pobudzonego bodźcami pro inwestycyjnymi. Zasoby dostępne na terenie strefy stanowią majątek obejmujący grunty, budynki i infrastrukturę. Właścicielem majątku w przeważającej części jest zarządzający - Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. Pozostała część jest głównie własnością Agencji własności rolnej Skarbu Państwa.
Nakłady związane z budową zakładów i wyposażeniem technicznym poniosą inwestorzy, natomiast koszt rozwoju infrastruktury poniesie w głównej części zarządzający.
Działania zarządzającego strefą będą polegały na zbywaniu na rzecz inwestorów prawa własności do nieruchomości, gospodarowaniu infrastrukturą oraz przeprowadzaniu przetargów lub rokowań, na podstawie których Minister Gospodarki udziela inwestorom zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
Preferowani będą inwestorzy, którzy trwale zwiążą się ze strefą i szybko tworzyć będą nowe miejsca pracy.
Potencjalnym inwestorom zarządzający strefą oferuje duże zasoby siły roboczej z możliwością dalszego kształcenia i przekwalifikowania.
Przewiduje się lokalizację przedsiębiorstwa w Ełku. Teren przeznaczony na strefę składa się z dwóch obszarów o łącznej powierzchni 107 ha. W I etapie,

(…)


Wykończenie hali i wykonanie instalacji wewnętrznych
850,5
Zakup kotła opalanego olejem
(z osprzętem i stacją uzdatniania wody)
250,0
Wykonanie placów, dróg i ogrodzeń
450,0
Zakup maszyn i urządzeń
4 959,6
Zakup środków transportu
60,0
Razem nakłady rzeczowe
10 683,1
Koszty rozruchu i szkoleń
55,7
Razem nakłady inwestycyjne
10 738,8
Koszty rozruchu i szkoleń obliczono przy założeniu jednomiesięcznego…

Zakup kotła opalanego olejem
(z osprzętem i stacją uzdatniania wody)
ÿ
Wykonanie placów, dróg i ogrodzeń
ÿ
Zakup maszyn i urządzeń
ÿ
Zakup środków transportu
ÿ
Rozruch i szkolenia
ÿ
Uruchomienie produkcji
ÿ
Zastosowane technologie produkcji zostaną tak dobrane, aby emisje czynników:
- zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (gazy i pyły),
- hałasu i wibracji,
do środowiska naturalnego spełniły…
… są Zakłady Chemiczne „OŚWIĘCIM”, Zakłady Chemiczne „ROKITA” w Brzegu Dolnym oraz Zakłady „EKOCHEM” w Kędzierzynie.
Dostawy wody dla przedsiębiorstwa odbywać będą się z wodociągu, przebiegającego przez teren SSSE w Ełku, który zabezpieczy potrzeby SSSE.
Na terenie SSSE istnieje możliwość odprowadzenia ścieków do kolektorów ściekowych, które w pełni zabezpieczą potrzeby SSSE w Ełku.
Na granicy strefy znajdują…
… Obuwia S. A. w Złotoryi,
- „BIELKOR” Spółka Cywilna w Karczewie,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DEMAR” w Mostowie,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „FABOR” S. C. w Łukowie,
- „New Elegance Trading” w Karczewie,
- „Import - Eksport” Hurt i Detal w Markach,
- Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Oławie,
- „MPM” we Lwowie,
- „KAIWIDA” w Kownie.
Konkurencję w segmencie dzianin obuwniczych stanowią…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz