Finanse - wykład 5 - NADZÓR I REGULACJE BANKOWE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 5 -  NADZÓR I REGULACJE BANKOWE - strona 1 Finanse - wykład 5 -  NADZÓR I REGULACJE BANKOWE - strona 2 Finanse - wykład 5 -  NADZÓR I REGULACJE BANKOWE - strona 3

Fragment notatki:

NADZÓR I REGULACJE BANKOWE Obszary regulacji bankowych
Regulacja wejścia na rynek bankowy
Regulacja działalności
Wymogi kapitałowe
Systemy gwarancji depozytów
Regulacja wejścia na rynek bankowy
Ograniczenia dotyczące własności banków
Restrykcje dotyczące licencji Wpływ na struktury rynkowe i konkurencję pomiędzy bankami
Regulacja działalności banków
Czy banki mogą zaangażować się w:
Obrót papierami wartościowymi na otwartym rynku
Usługi ubezpieczeniowe
Finansowanie nieruchomości
Wymogi kapitałowe
Ile kapitału powinny trzymać banki?
Jakiego typu kapitał?
Regulacja kapitału początkowego i kapitału w trakcie działalności
Gwarancje depozytów
Jakie wymogi muszą spełnić banki by były objęte systemem gwarancji depozytów?
Jaka część aktywów jest objęta funduszem? Nadzór bankowy
W jakich sytuacjach instytucja nadzorcza powinna podjąć działania względem banku?
W co może ingerować instytucja nadzorcza?
Kiedy można uznać bankructwo banku?
Klasyfikacja pożyczek- kiedy pozyczka jest nieściągalna? Regulacja bankowości międzynarodowej
Cele regulacji:
Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności rozliczeń międzynarodowych
Minimalizacja ryzyka transakcji międzynarodowych
Zapewnienie stabilności międzynarodowego systemu finansowego
Komitet Bazylejski (1)
Forum dla dyskusji dotyczącej regulacji bankowości Celem jest poprawa jakości standardów regulacyjnych na świecie Członkowie Komitetu z krajów całego świata
Komitet wydaje wskazówki i rekomendacje dotyczące regulacji i nadzoru bankowego
Prowadzi badania z zakresu regulacji i nadzoru bankowego
Komunikuje wyniki badań instytucjom regulującym Basel I 1988 Pierwsza Umowa Bazylejska
Minimalne wymogi kapitałowe Międzynardowy podział odpowiedzialności w współpracy banków
Wymiana informacji Basel II 2004 Druga Umowa Bazylejska
Uwzględnienie zróżnicowania rzyzka przy wymogach kapitałowych
Doprecyzowanie kwantyfikacji ryzyka: operacyjnego, kredytowego i rynkowego
Ograniczenie arbitrażu regulacyjnego Basel III 2012 Trzecia Umowa Bazylejska
Odpowiedź na kryzys finansowy
Zaostrzenie wymogów kapitałowych
Filar I - kapitał własny oraz rezerwy bilansowe Filar II - instrumenty wymienione w umowie m.in. kapitał pozabilansowy
Wzmożone wymogi kapitałowe w przypadku banków uczestniczących w obrocie instrumentami pochodnymi
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz