Finanse przedsiębiorstwa - wykład - KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstwa - wykład - KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH - strona 1 Finanse przedsiębiorstwa - wykład - KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH - strona 2 Finanse przedsiębiorstwa - wykład - KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH - strona 3

Fragment notatki:....Procedura analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych lub inaczej – analizy opłacalności długoterminowych decyzji inwestycyjnych obejmuje:
• określenie wymaganych nakładów inwestycyjnych,
• opracowanie planu finansowego na potrzeby inwestycji opartego na rachunku przepływów pieniężnych – jest to plan przepływów możliwych do osiągnięcia z inwestycji w kolejnych kilku latach jej eksploatacji; obejmuje składniki przepływów operacyjnych (zysk, amortyzacja, zmiany w składnikach kapitału obrotowego) i przepływów inwestycyjnych (nakład inwestycyjny, wartość końcowa przedmiotu inwestycji); przepływy nie muszą natomiast obejmować składników kapitałowych (finansowych), takich jak np. kwota kredytu, odsetki itp.,
• ustalenie źródeł finansowania inwestycji i wybór optymalnego sposobu pokrycia kapitałowego inwestycji, czyli takiej struktury finansowania, która minimalizuje średni ważony koszt kapitału (WACC),
• obliczenie kilku miar oceny opłacalności inwestycji i wybór lub odrzucenie danej inwestycji (lub jej wariantu)....


....Jak stwierdzono, konstrukcje przepływów pieniężnych wykorzystywane do ustalania przyszłych korzyści z działalności przedsiębiorstwa oparte są na koncepcji wolnych strumieni gotówki przypadających właścicielom lub wszystkim stronom finansującym daną firmę (właścicielom i wierzycielom). Sformułowanie „wolne przepływy pieniężne” oznacza zatem nadwyżki środków pieniężnych wygospodarowane przez przedsiębiorstwo i przynależne odpowiednim stronom finansującym działalność firmy (właścicielom i wierzycielom lub jedynie właścicielom). Są to inaczej środki pieniężne dawane do dyspozycji inwestorom po pokryciu wszystkich wydatków związanych z ponoszonymi przez firmę kosztami i nakładami inwestycyjnymi. Innymi słowy, wolne przepływy pieniężne odzwierciedlają zdolność przedsiębiorstwa do wzrostu (rozwoju działalności) z wykorzystaniem wewnętrznie generowanych środków finansowych....


Dr Piotr Szczepankowski
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
WYKŁAD NR 5: DECYZJE INWESTYCYJNE
Procedura analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych lub inaczej - analizy opłacalności długoterminowych decyzji inwestycyjnych obejmuje:
określenie wymaganych nakładów inwestycyjnych,
opracowanie planu finansowego na potrzeby inwestycji opartego na rachunku przepływów pieniężnych - jest to plan przepływów możliwych do osiągnięcia z inwestycji w kolejnych kilku latach jej eksploatacji; obejmuje składniki przepływów operacyjnych (zysk, amortyzacja, zmiany w składnikach kapitału obrotowego) i przepływów inwestycyjnych (nakład inwestycyjny, wartość końcowa przedmiotu inwestycji); przepływy nie muszą natomiast obejmować składników kapitałowych (finansowych), takich jak np. kwota kredytu, odsetki itp.,
ustalenie źródeł finansowania inwestycji i wybór optymalnego sposobu pokrycia kapitałowego inwestycji, czyli takiej struktury finansowania, która minimalizuje średni ważony koszt kapitału (WACC),
obliczenie kilku miar oceny opłacalności inwestycji i wybór lub odrzucenie danej inwestycji (lub jej wariantu).
1. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
Inwestycje dzieli się na:
inwestycje bezpośrednie (rzeczowe) - prowadzone w rzeczowe składniki aktywów trwałych firmy oraz w wartości niematerialne i prawne
inwestycje pośrednie, określane też jako portfelowe lub finansowe - prowadzone w krótko i długoterminowe instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego.
Inwestycje rzeczowe mogą mieć formę:
Inwestycji odtworzeniowych, które polegają na zas

(…)

… technologicznie środków trwałych nowymi. Ich celem jest przede wszystkim zapobieżenie wzrostowi kosztów związanych z procesem starzenia się aktywów firmy.
Inwestycji modernizacyjnych, które nastawione są głównie na zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów i przeprowadzane zazwyczaj łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi.
Inwestycji nowych (innowacyjnych), które służą z kolei modyfikacji wytwarzanych dotychczas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz