Finanse przedsiębiorstw - wykład - Źródła kapitału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw - wykład - Źródła kapitału - strona 1 Finanse przedsiębiorstw - wykład - Źródła kapitału - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład VI – Finanse przedsiębiorstw
1. Finanse przedsiębiorstw:
Jest to pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo
oraz dofinansowanie jego bieżącej działalności.
Zadania:
 gromadzenie środków pieniężnych
 wydatkowanie środków pieniężnych
 podejmowanie decyzji
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna albo osoba niemająca osobowości prawnej czyli spółka prawa handlowego, która
zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.
3. Trzy rodzaje podziałów ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
Liczba zatrudnionych pracowników:
 małe przedsiębiorstwo – do 50 pracowników w danym roku obrotowym
 średnie przedsiębiorstwo – od 50 do 250 pracowników
 duże przedsiębiorstwo – ponad 250 pracowników
Przychód:
 małe przedsiębiorstwo – 10 mln euro w ciągu roku obrotowego
 średnie przedsiębiorstwo – 50 mln euro
 duże przedsiębiorstwo – ponad 50 mln euro
Suma aktywów:
 małe przedsiębiorstwo – suma aktywów zgromadzonych w ciągu roku obrotowego 10 mln euro
 średnie przedsiębiorstwo – suma aktywów 50 mln euro
 duże przedsiębiorstwo – suma aktywów ponad 50 mln euro
4. Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa są ważne:


Zalety:dają miejsca pracy
podatki dla państwa
większa konkurencyjność
nowe innowacje
udział w tworzeniu PKB
nakręcają gospodarkę
łatwiej nimi zarządzać
łatwiej dostosowują się do zmian
większa mobilność
lepsze wykorzystanie specjalistów
motywacja do racjonalnego wykorzystywania środków pieniężnych (wysokie osiągnięcia)
łatwiejsza kontrola (przepływ informacji)
większa skłonność ryzyka
Przeszkody rozwoju:
 nacisk cenowy
 wysokie podatki
 trudności zdobycia kredytu
 konkurencyjność
 wysokie koszty wytworzenia
 długi czas rozwoju
 skomplikowane przepisy prawne
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład VI – Finanse przedsiębiorstw
Z czym się borykają:
 regularne przychody
 odpowiedni rynek zbytu
 kapitał na otworzenie
 koszty
 bariera kadrowa (problem z wykwalifikowaną kadrą)
 dystrybucja
 bariera korupcyjna
 bariery wewnętrzne (bariera produkcyjna, lokalowa, kapitałowa)
Źródła kapitału:
 kapitał własny
 kredyty bankowe
 dotacje, subwencje
 zysk netto
 ventures capital
 emisja akcji
 wpłaty udziałowców
 emisja obligacji
 kredyt kupiecki
leasing - jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w
umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty. Rodzaje:
 bezpośredni (gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem)
 pośredni (poprzez przedstawiciela)
 operacyjny (odpowiada okresowi amortyzacji, później mamy możliwość wykupienia)
 finansowy (w trakcie eksploatacji możemy ją wynająć innej osobie)
factoring – rodzaj pośrednictwa handlowego, w którym instytucja finansowa nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw
handlowych lub przemysłowych roszczenie o zapłatę należnych im kwot z różnego rodzaju źródeł zobowiązanych, a zwłaszcza
sprzedaży.
franchising – wykupienie patentu. Zalety to znana marka, sprawdzony pomysł, dofinansowanie, konkretne wytyczne jak
osiągnąć cel zysk. Wady to nie możemy podejmować własnych decyzji, wysokie koszty początkowe.
forfaiting – zbycie przez eksportera wierzytelności o odroczonym terminie płatności, które zostały zabezpieczone w formie
weksla importera. Weksel musi być poręczony przez jego bank.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz