Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 6 - strona 1 Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 6 - strona 2 Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse zakładu ubezpieczeń dr Daniel Szewieczek Wykład 6
MARGINES WYPŁACALNOŚCI
Margines wypłacalności: odzwierciedla wartość środków własnych którego ubezpieczyciel potrzebuje żeby stabilizować swoją działalność
jest wielkością obliczaną metodami matematycznymi
jest parametrem który pozwala wyznaczyć wartość kapitału własnego, który jest niezbędny do stabilizowania płynności finansowej ubezpieczyciela w sytuacji:
podwyższonej szkodowości
niskich wyników inwestycyjnych zakłóceń w działalności operacyjnej
ŚRODKI WŁASNE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
Istota środków własnych:
zakład ubezpieczeń przejmując ryzyko uwzględnia możliwość wystąpienia szkód podstawowym zabezpieczeniem wypłat odszkodowań i świadczeń są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
szkody mogą być jednak wyższe niż zakładano
posiadane środki własne zabezpieczają stabilność finansową ubezpieczyciela i stymulują (lub ograniczają) jego rozwój
Środki własne zakładu ubezpieczeń są to aktywa zakładu ubezpieczeń, z WYŁĄCZENIEM AKTYWÓW:
przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań
wartości niematerialnych i prawnych
akcji i udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
OZNACZA TO ŻE BEZPOŚREDNIM ODZWIERCIEDLENIEM ŚRODKÓW WŁASNYCH (AKTYWÓW) SĄ W BILANCIE KAPITAŁY WŁASNE (PASYWA)
Sposób wyznaczenia wartości środków własnych - na podstawie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej - art. 148
OCENA SPEŁNIANIA PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ USTAWOWYCH WYMOGÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
PRZYKŁAD: Ubezpieczyciel prowadzi działalność w grupie 16 działu II, jest ubezpieczeniową spółką akcyjną. Margines wypłacalności obliczony dla tej spółki wynosi 15 mln EURO. Ubezpieczyciel w roku 2011 posiadał środki własne w kwocie 18 mln zł. W roku 2012 wartość środków własnych wzrosła do 28 mln zł. Zakładając, że wartość marginesu wypłacalności nie zmieniła się w obu latach, określ deklarację wypłacalności tego podmiotu w obu okresach.
2011: MW=15mln Euro, KG=1/3*15mln Euro= 5 mln Euro. Środki wl./KG=18mln zł/20mln=90%
2012: MW= 15mln Euro, KG=5 mln Euro, Środki własne= 28 mln zł/20mln zł=140%
2011 wskazniki: 18/60 = 30%
2012: 28/60 = 46,67%
W 2011 nie był pokryty margines wypłacalności do tego srodkiwlasne nie pokrywalykapitalu gwarancyjnego.
W 2012 r. Poziom pokrycia srodkami\ wlasnymi marginesu wypłacalności wzrosl do poz 47& co oznacza ze pomimo braku pokrycia marginesu wypłacalności pokryty jest kapital gwarancyjny.


(…)

… wypłacalności pokryty jest kapital gwarancyjny.
Sytuacja bezpieczeństwa fin. Jest zla ale poprawia sie
WSKAŹNIKI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Analiza finansowania działalności:
poziom i jakość kapitału podstawowego
skład akcjonariatu
źródło pochodzenia kapitału (kapitał prywatny, międzynarodowa grupa kapitałowa) oraz kompetencje osób zarządzających tym kapitałem
zadłużenie zakładu ubezpieczeń nie ma charakteru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz