Finanse jako nauka i jako zjawisko ekonomiczne-oparcowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse jako nauka i jako zjawisko ekonomiczne-oparcowanie - strona 1

Fragment notatki:

Finanse jako nauka i jako zjawisko ekonomiczne
Finanse są działem nauki, który zajmuje się badaniem określonego elementu rzeczywistości ekonomicznej bazującego na pieniądzu i formułowaniem na podstawie uzyskanych wyników określonych twierdzeń i praw. Finanse są tak ściśle powiązane i innymi dyscyplinami naukowymi, że w opisie trudno pomijać zjawiska, które są przedmiotem nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych czy prawnych. Finanse nie istnieją w próżni, ich stan i rozwój są wytworem wielowymiarowej, nie tylko ekonomicznej, rzeczywistości.
Finanse możemy podzielić na
§Finanse publiczne odnoszą się do zjawisk i procesów związanych z publicznymi zasobami pieniędzy §finanse międzynarodowe. Podlegają one ciągłej ewolucji i mają wspólne obszary badawcze z innymi naukami, zwłaszcza z bankowością, w ramach której dokonuje się większość międzynarodowych operacji finansowych. Zajmują się analizowaniem zjawisk powstających na rynkach międzynarodowych. Przedmiotem finansów międzynarodowych są zjawiska związane z rozliczeniami międzynarodowymi, teorią kursów walutowych, działalnością międzynarodowych instytucji finansowych §Finanse przedsiębiorstw (zwane też finansami podmiotów gospodarczych, finansami biznesowymi) zajmują się stosunkami ekonomicznymi polegającymi na gromadzeniu i wydatkowaniu zasobów pieniędzy przez przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe). §Finansów zarządczych jest szerokie, częściowo jest to obszar zainteresowań pozostałych nauk o finansach (finansów szczegółowych: przedsiębiorstw, konsumentów, lokalnych, państwa, bankowości, ubezpieczeń). Celem finansów zarządczych jest poznawanie istoty zjawisk finansowych, powstających w trakcie działalności różnych podmiotów gospodarczych (komercyjnych i niekomercyjnych) i na tej podstawie praktyczne wykorzystanie instrumentów finansowych do zarządzania działalnością danego podmiotu.
§Rynek kapitałowy przedmiotem zainteresowania są zjawiska zachodzące na rynku finansowym, ich natura, systematyka i klasyfikacja, instrumenty finansowe, podmioty rynku kapitałowego, takie jak: giełda, biura maklerskie, towarzystwa inwestycyjne. §Bankowość obejmuje organizację, funkcjonowanie i działalność banku centralnego oraz banków komercyjnych i innych instytucji kredytowych (np. banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) czy instytucji pieniądza elektronicznego, jak również zjawiska wiążące się z tą działalnością i z konkurowaniem na rynku finansowym. §Ubezpieczenia zajmują się zjawiskami powstającymi w sektorze ubezpieczeń oraz w poszczególnych jego częściach (rodzaje ubezpieczeń). §Finanse gospodarstw domowych (zwane także finansami konsumentów lub finansami osobistymi) zajmują się stosunkami ekonomicznymi polegającymi na gromadzeniu i wydatkowaniu zasobów pieniężnych przez gospodarstwa domowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz