Pojęcie finansów publicznych w nauce.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie finansów publicznych w nauce.  - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie finansów publicznych w nauce. Pojęcie i zakres finansów w prawie finansowym.
Finanse- zjawiska i procesy pieniężne, gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych, łącznie z planowaniem, ewidencją, sprawozdawczością i kontrolą.
Procesy- ciągi zjawisk.
Przedmiotem zjawisk -są realne zjawiska oraz stosunki (relacje finansowe) między rozmaitymi podmiotami (stronami stosunków jak np. wierzycielsko -dłużnicze, podatkowe, ubezpieczeniowe).
Finanse- są wieloparadygmatyczną nauką ekonomiczną, której głównym przedmiotem jest opis, analiza oraz ocena wyborów, decyzji finansowych podejmowanych w warunkach niepewności i ryzyka oraz procesów globalizacyjnych przez gospodarstwa domowe, instytucje i przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwa oraz organizacje międzynarodowe i ponadnarodowe z ugrupowaniami integracyjnymi włącznie. Nauka finansów wyłoniła się z ekonomii jako samodzielna dyscyplina w XIX wieku. Podstawy tej nauki powstały w Niemczech.
Wśród subdyscyplin nauki finansów wymienić można:
-finanse globalne i międzynarodowe
-finanse publiczne
-finanse rynków i instytucji finansowych (bankowych, pazabankowych)
-finanse przedsiębiorstw
-finanse gospodarstw domowych
Finanse publiczne- ogólnonarodowe, ogólnospołeczne wykonywane przez podmioty publiczno-prawne.
Podstawowe części finansów publicznych:
-finanse państwa czyli organów państwa np. rządu i ministrów
-finanse jednostek samorządu terytorialnego (gminne, powiatowe, wojewódzkie)
-finanse instytucji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia)
-finanse niektórych przedsiębiorstw, publicznych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów wykorzystujących środki publiczne.
Cechą finansów publicznych jest ich pieniężny i dwustronny charakter (pozyskiwanie i wydatkowanie środków pieniężnych)
Zasadniczą przyczyną warunkujących gromadzenie funduszy publicznych jest konieczność sfinansowania przez podmiot publiczno-prawny potrzeb społeczeństwa, jak obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, administracja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, edukacja społeczeństwa i inne.
Istotę finansów publicznych możemy wyjaśnić na dwa sposoby:
1.sposób przedmiotowy- finanse publiczne to zasoby pieniężne, które stanowią płynny majątek pozostający w dyspozycji podmiotów publiczno-prawnych.
2.Sposób funkcjonalny- finanse publiczne to pieniężne regulowanie (finansowanie) produkcji i dystrybucji dóbr publicznych.
Środki pieniężne podlegają wielorakim operacją finansowym. Typy operacji finansowych:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz