Finanse - podstawowe pojęcia - DOCHODY

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - podstawowe pojęcia - DOCHODY  - strona 1

Fragment notatki:

finanse, stosunki finansowe, środki pieniężne, zasoby pieniężne, przychody, dochody, gospodarka finansowa.   FINANSE zakres znaczeniowy tego terminu nie został jak dotąd precyzyjnie ustalony. Finanse (inaczej: stosunki finansowe) są to stosunki ekonomiczne o charakterze pieniężnym. Oznacza to, że zewnętrznym przejawem tych stosunków jest ruch pieniężny, tj. przychody i wydatki pieniężne oraz będący ich konsekwencją przepływ strumieni pieniężnych pomiędzy różnymi podmiotami- uczestnikami stosunków finansowych. Finanse to stosunki społeczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych- definicja wg J. Harasimowicza.   ŚRODKI PIENIĘŻNE to pieniądze, zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Procesy ich gromadzenia i wydatkowania to zjawiska finansowe.   ZASOBY PIENIĘŻNE to środki pieniężne, zgromadzone przez dany podmiot ze źródłem jego przychodów i pozostające w jego dyspozycji.   PRZYCHODY (inaczej wpływy pieniężne)- to środki pieniężne uzyskiwane przez dany podmiot, tworzące jego zasoby pieniężne.   DOCHODY - w znaczeniu szerszym to środki pieniężne, osiągane z różnych źródeł przez podmiot prawa publicznego. - w znaczeniu węższym to różnica pomiędzy dochodami, a kosztami ich uzyskania.   GOSPODARKA FINANSOWA - wiąże się z działalnością finansową podmiotów innych niż osoby fizyczne. Szerzej pojmowana działalność finansowa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz