Filozofia dialogu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia dialogu  - strona 1 Filozofia dialogu  - strona 2 Filozofia dialogu  - strona 3

Fragment notatki:


. Filozofia dialogu Przez filozofię dialogu rozumiemy, filozofię spotkania, w której dialog i wydarzające się spotkanie stają się zasadą filozofowania (a nie tylko analizą dialogu, rozpatrywanej pod kątem rozmowy dwojga- obojętnie jak ujętej np. w formie komunikacji językowej). Rozmowa, a wiec dialog, według Levinasa, potwierdza dystans między mną a Innym, ustanawia radykalną separację. Nie pozwala ona na odbudowę totalności i jest już założona przez transcendencję. Do istoty dialogu należy afirmacja, w której ja potwierdza siebie a zarazem szanuje- przez bezwzględną akceptację- transcendentność Innego. 2. Biogramy naukowe , środowisko 2.1 . Ferdinand Ebner (1882-1931) Ebner urodził się 31.01.1882 w Wiener Neustadt w Austrii. Był wiejskim nauczycielem, rozwijał myśl dialogiczną od 1912 roku, w oparciu o wiarę katolicką. Ebner nigdy nie pracował na Uniwersytecie, jego teksty miały charakter aforyzmów i powstawały niezależnie od prac Rosenzweiga czy Bubera. W 1921 roku wydana została jego książka Das Wort und die geistigen Realitäten (Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne), które w polskim przekładzie można odnaleźć w antologii tekstów z zakresu filozofii dialogu, zebranych przez Bogdana Barana, a także w tekstach filozoficznych Twarz Inn ego , wydanych przez Krakowski PAT w 1985. Ebner zmarł 17.10.1931 roku w Gablitz. W swojej twórczości akcentował znaczenie mowy oraz mowę w życiu duchowym człowieka. Życie duchowe jest dla niego tym, co wyróżnia człowieka wśród istot żyjących.
2.2. Franz Ro senzweig (1886-1929) Rosenzweig urodził się 25.12.1886 roku, w Kassel, w Niemczech, w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, która kultywowała tradycje judaistyczne, lecz w sposób bardzo powierzchowny. Początkowo studiował medycynę, później dopiero historię i filozofię. W 1912 roku obronił doktorat u profesora Friedricha Meineckego, który wydał w 1920 roku pod tytułem Hegel i państwo . Podczas studiów jego zainteresowania kierowały się w stronę religii. Ostatnie dwa lata pierwszej wojny światowej spędza na froncie bałkańskim jako żołnierz, gdzie zaczyna pisać Gwiazdę Zbawienia , którą opublikował w 1921 roku. Wspólnie z Martinem Buberem pracował nad tłumaczeniem Biblii na język niemiecki. Pomimo choroby, która powoduje paraliż i utratę mowy, dzięki pomocy żony, pisze artykuły aż do śmierci 10.12. 1929 roku.
Rosenzweig był przeciwnikiem filozofowania, które sprowadzało się do wyjaśniania „różnorodności poprzez sprowadzanie jej do jedności” . Przywoływał biblijny obrazy Boga, który nawiązuje dialog z człowiekiem. Analizując postawę Adama i Abrahama wskazuje na zmiany, jakie zachodzą w człowieku w związku z jego aktywno - pasywnym udziałem w dialogu. Dla Rosenzweiga to właśnie mowa staje się podstawą myślenia dialogicznego, gdyż posiada ona cechy, które są przeciwstawne myśleniu abstrakcyjnemu.

(…)

… społecznej. W latach dwudziestych czyta dzieła Ebnera oraz współpracuje z Rosenzweigiem podczas wspólnego tłumaczenia Biblii.
2.4. Emmanuel Lévinas (1906-1995)
Levinas urodził się 12.01.1906 roku w Kownie zmarł 24.12.1995 roku w Paryżu. W domu rodzinnym mówiono po rosyjsku, stąd też wyniósł znajomość poezji i literatury rosyjskiej. Od dzieciństwa Levinas znał Biblię i czytał ją w języku hebrajskim. Na początku Pierwszej Wojny Światowej cała rodzina została wywieziona w głąb Rosji. Lévinas był świadkiem rewolucji bolszewickiej w Charkowie, było to dla niego traumatyczne przeżycie załamania się całego porządku świata. W 1923 roku wyjechał do Strasbourga, gdzie zaczął studia filozoficzne. W latach 1928-1929 przebywał na stypendium we Freiburgu Bryzgowijskim gdzie uczęszczał na wykłady Edmunda Husserla i Martina Heideggera. Jego praca doktorska nosi tytuł: Théorie de l'intuition dans la phenoménologie de Husserl, którą wydał w 1930 roku. Levinas lepiej zapozna się z myślą Hegla dzięki Kożewnikowi, Rosjaninowi, którego Francuzi nazywają Kojève.. W 1931 roku otrzymuje obywatelstwo francuskie i wraz z żoną przeprowadza się do Paryża. W 1939 roku zostaje powołany do armii. Podczas walk dostaje się do niewoli…
…. 2.3. Martin Buber (1889-1965)
Buber urodził się 8.02.1878 roku w Wiedniu, zmarł 13.06.1965 w Jerozolimie. Był wychowywany przez swoich dziadków we Lwowie. Pierwsze artykuły pisał do Przeglądu Tygodniowego po polsku. Studiował filozofię we Wiedniu, w Berlinie, w Zurychu, w Monachium i w Lipsku. Poznał Wilhelma Dilthey'a, przedstawiciela tzw. filozofii życia, który wywarł duży wpływ na jego rozwój…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz