Fazy rozwojowe ekspresji plastycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy rozwojowe ekspresji plastycznej  - strona 1

Fragment notatki:


10. FAZY ROZWOJOWE EKSPRESJI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY V.LOWENFELD dostrzega ogromną rolę plastyki w wychowaniu (działanie na zmysły, rozwijanie postawy twórczej, odmienne niż typowo szkolne „zbieranie informacji”)
SZTUKA jest dla dziecka środkiem wyrazu myśli i przeżyć
dziecko widzi świat inaczej niż go przedstawia
w wychowaniu przez sztukę najważniejszy jest proces tworzenia, a nie efekt-wytwór plastyczny
wypowiedzi plastyczne dziecka tak jak ono samo, podlegają rozwojowi i są odzwierciedleniem m.in. psychiki dziecka
Rola nauczyciela polega głównie na zachęceniu dzieci do pracy, do własnych twórczych poszukiwań, nie powinien on udzielać dogmatycznych rad, np. jak ładnie rysować
„Wychowanie przez sztukę” jest jedynym rodzajem oddziaływań, których główny cel - to rozwój wrażliwości, między innymi sensorycznej”
Dzięki działaniom plastycznym dzieci i młodzież mają szanse na samookreślenie i autoekspresję, wyrażenie poprzez twórczość własnych doświadczeń, myśli i przeżyć AUTOEKSPRESJA - wyrażenie w postaci produktu artystycznego uczuć, emocji, myśli jednostki, sposób, na jaki pozwala jej poziom rozwoju
Sztuka odgrywa istotną rolę w rozwoju indywidualności (szczególnie u małych dzieci)
Bardzo istotne na zajęciach plastycznych jest rozwijanie myślenia twórczego, a także wprowadzenie czynnika rywalizacji (w pozytywnym tego słowa znaczeniu)
FAZY ROZWOJU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI
STADIUM BAZGROT (2-4 LATA)
STADIUM PRZEDSCHEMATYCZNE (4-7 ROK ŻYCIA)
STADIUM SCHEMATYCZNE (7-9 ROK ŻYCIA)
POCZĄTKI REALIZMU (9-12 ROK ŻYCIA)
STADIUM PSEUDONATURALISTYCZNE (12-14 ROK ŻYCIA)
OKRES DECYZJI (14-17 ROK ŻYCIA)
STADIUM BAZGROT (2-4 LATA) BAZGROTY BEZWŁADNE Przypadkowe linie i znaki, brak kontroli nad własnymi ruchami, zadowolenie psychiczne i fizyczne z wykonywanego ruchu ręką w różnych kierunkach, brak koordynacji ruchowo - wzrokowej. BAZGROTY KONTROLOWANE Zaczyna się wzrokowa kontrola ruchów ręki i pozostawionego przez narzędzie śladu, koordynacja ruchu i wzroku. Większa radość z rysowania - kontrolowania - sterowania własnymi ruchami, w wyniku tego stopniowe urozmaicanie linii i znaków (poziome, pionowe, skośne, koliste) NAZYWANIE BAZGROT Zwykle około 3, 5 roku życia, zaczyna się zmiana myślenia dziecka - dostrzega ono pewne związki między rysunkami, a otaczającym go światem. Jest to początek myślenia wyobrażeniowego (obrazowego). Dziecko nazywa to, co rysuje, ale jego wypowiedź nie musi być skierowana do konkretnej osoby
LOWENFELD PODKREŚLA ZNACZENIE AKCEPTACJI TYCH PIERWSZYCH RYSUNKOWYCH PRÓB PRZEZ OSOBY DOROSŁE ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz