Europejska karta samorządu lokalnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska karta samorządu lokalnego - strona 1 Europejska karta samorządu lokalnego - strona 2

Fragment notatki:

Europejska Karta Samorządu Lokalnego Koncepcja samorządu terytorialnego - jest to, prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do zarządzania częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców. Prawo realizują rady lub zgromadzenia wybrane w wyborach, które mogą dysponować organami wykonawczymi im podlegającym. Jeśli ustawa dopuszcza takie rozwiązanie można odwołać się do zgromadzenia obywateli (referendum)/
Zakres działania samorządu terytorialnego - kompetencje społeczności określone są w Konstytucji lub ustawie, mogą one jednak realizować specyficzne zadania zgodnie z prawem, społeczności mają pełną swobodę działania w każdej sprawie (zgodnie z prawem nie wchodząc w zakres kompetencji innych organów władzy, nie przekraczając własnych kompetencji). Odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić organy władzy, należy określić zakres, charakter, wymogi, efektywności i gospodarności. Kompetencje społeczności lokalnych powinny być całkowite i wyłączne, mogą być zakwestionowane i ograniczone przez inny organ władzy w zakresie przewidzianym prawem. W przypadku delegowania kompetencji społecznościom lokalnym przez inne organy powinny one mieć swobodę wykonywania tych kompetencji w zależności od warunków miejscowych. Społeczności lokalne powinny być konsultowane we wszystkich sprawach bezpośrednio ich dotyczących.
Ochrona granic społeczności lokalnych - każda zmiana granic społeczności lokalnej powinna zostać z nią skonsultowana, np. w referendum jeśli ustawa na to pozwala.
Kontrola administracyjna działalności społeczności lokalnych - społeczności lokalne mają prawo do posiadania zasobów finansowych, którymi mogą dysponować w ramach wykonywania swoich uprawnień, wysokość tych zasobów powinna być dostosowana do uprawnień przyznanych przez Konstytucję lub prawa, część zasobów powinna pochodzić z opłat i podatków ustalonych w zakresie określonym ustawą, systemy finansowe powinny być zróżnicowane i elastyczne aby mogły odpowiadać zmianom zachodzącym w kosztach zawiązanych z wykorzystaniem uprawnień. Ochrona społeczności finansowo słabszych wymaga zastosowania procedur równoważących, korygujących skutki podziału źródeł dochodów i wydatków, procedury te nie powinny ograniczać swobody podejmowania decyzji. Społeczności powinny być konsultowane co do form przyznawania im zasobów z redystrybucji dochodów. Subwencje przyznane społecznościom lokalnym nie powinny finansować specyficznych projektów, przyznanie ich nie może wyrażać wolności do prowadzenia własnej polityki w zakresie przyznanych uprawnień, społeczności powinny mieć dostęp do krajowego rynku kapitałowego (zgodnie z prawem) aby finansować nakłady inwestycyjne.
Prawo społeczności lokalnych do zrzeszania się - społeczności lokalne mogą współpracować ze sobą realizując przedmiot ich wspólnego zainteresowania, mogą stępować do stowarzyszeń aby bronić i rozwijać wspólne interesy, mają prawo przystąpić do międzynarodowego stowarzyszenia społeczności lokalnych, będzie to uznane w każdym państwie, mogą współpracować za społecznościami lokalnymi innych państw na warunkach przewidzianych prawem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz