Etapy testowania hipotez statystycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy testowania hipotez statystycznych - strona 1 Etapy testowania hipotez statystycznych - strona 2

Fragment notatki:

Etapy testowania hipotez statystycznych
Cel:
Chcemy sprawdzić czy wyniki otrzymane dla próby możemy odnieść do całej populacji.
Oznaczenia:
H0 - hipoteza zerowa
H1 - hipoteza alternatywna
μ - średnia dla populacji
π - frakcja dla populacji
Etapy:
Stawiamy hipotezy: zerową i alternatywną;
Hipoteza zerowa (H0) jest hipotezą sprawdzaną.
Ma ona zawsze następującą postać:
H0: μ0 = xxx - dla średniej
lub
H0: π0 = xxx - dla frakcji (proporcji)
! to jest zawsze „=”!
Hipoteza alternatywna (H1) jest to hipoteza, którą przyjmiemy jeśli trzeba będzie odrzucić H0.
Ma ona postać:
H1: μ1 ≠ xxx lub H1: μ1 xxx lub H1: μ1 xxx lub H0: π1 , xxx
lub
π1 xxx
dla:
μ1

(…)

… jest nieznane, s - jest znane
n≥30
n<30
dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego
rozkład t-Studenta
Przyjmujemy prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju czyli odrzucenia H0 gdy była prawdziwa (inna nazwa to poziom istotności). Oznaczamy go jako α.
Wartość α mamy podaną w treści zadania.
Wyznaczamy obszar odrzucenia H0 (obszar krytyczny).
Na rysunku jest to obszar zakreskowany. Budowa obszaru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz