Etapy przeprowadzania transakcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy przeprowadzania transakcji - strona 1 Etapy przeprowadzania transakcji - strona 2 Etapy przeprowadzania transakcji - strona 3

Fragment notatki:

Etapy przeprowadzania transakcji : Prognozowanie Staramy się przewidywać, w którym kierunku będą zmieniały się ceny (czy otwieramy pozycje długą czy krótką) Długa - zakup aktywów finansowych niezbilansowanych przez ich sprzedaż, nadzieja na wzrost wartości aktywów finansowych. Krótka - sprzedaż aktywów finansowych nie zbilansowana przez ich ponowny zakup, nadzieja na spadek wartości aktywów finansowych . Następujące sytuacje: pożyczka papierów wartościowych - musimy zwrócić taką samą ilość aktywów finansowych, różnice ceny zachowujemy dla siebie kontrakty terminowe - możemy sprzedać kontrakt wcześniej go nie kupując (depozyt zabezpieczający) opcje - wystawianie opcji , nie wszystkie biura na to zezwalają jednostka indeksowa (indeks WIG20) - w zasadzie nie ma efektu dźwigni
sekwencja zachowania transakcji różni pozycje długą od krótkiej
inwestorzy mogą wykorzystywać 3 narzędzia analityczne :
analiza portfelowa
analiza techniczna analiza fundamentalna Wyznaczanie momentu zawarcia transakcji :
W języku angielskim określenie „timing” Inwestor nie powinien doprowadzić do sytuacji, w której traci 30% kapitału Dobry inwestor to taki, który długoterminowo uzyskuje dodatnie stopy zwrotu Timing - umiejętnie, właściwie dobrany moment zawarcie transakcji .
Na tym etapie szczególnie pomocna jest analiza techniczna (punkty zwrotne, momenty, w którym trendy ulegają zmianą)
Zdecydowanie ważniejsze jest wyznaczanie momentu zawarcia transakcji od prognozy Zarządzanie pieniędzmi : Określenie rozmiaru transakcji Staramy się rozstrzygnąć, jaką pozycję i jakich rozmiarów chcemy otworzyć
Czy tylko kapitał własny ( dywersyfikacja )
Czy także angażujemy dźwignie finansową Stosunek dźwigni do kapitału własnego Jaki charakter będzie miała ta dzwignia, 3 aspekty :
kapitał pożyczony
pożyczone papiery wartościowe
instrumenty pochodne jako instrumenty inwestycyjne
W opcjach depozytem zabezpieczającym jest wartość premii
Wykorzystanie odpowiednich rodzajów zleceń:
Zlecenia z limitem aktywacji
Posługiwanie się tzw. Liniami obrony jako część strategii inwestycyjnej Linie obrony to pewne dopuszczalne przez inwestora poziomy zysków i strat, po przekroczeniu, których inwestor bezwzględnie zamyka pozycje. Linie chroniące przed spadkami :
Powinniśmy określić pewien akceptowany poziom straty
Max. (-10%). Badania określają max poziom straty w wysokości (-3%). Linie zabezpieczające zyski :


(…)

… Horyzontalny - najgorszy dla inwestora. Każdy system transakcyjny generuje bardzo dużo fałszywych sygnałów. Chodzi o identyfikacje punktów zwrotnych. Systemy inwestycyjne zaczynają z czasem nie być skuteczne. High Frequency Trading - 70% inwestycji na rynku nowojorskiej Giełdy
Liczą się milisekundy
Formacje graficzne zapobiegające zmianom trendu (formacje kontynuacji)
CNBC godzina 23 - John Murphy. Super…
… spółki
analiza finansowa spółki
przede wszystkim analiza bilansu, rachunku zysków i strat, wskaźników
wycena wartości akcji
Można podejść na dwa sposoby:
Top - down Button - up : zwykle stosują ją globalne fundusze, otwieramy pozycje tylko jeśli dane makro to uzasadniają
Wartość teoretyczną porównujemy z ceną rynkową:
Niedowartościowanie - kupuj
Przewartościowanie - sprzedaj
Oscylacja - trzymaj akcje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz