Elementy zagospodarowania placu budowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy zagospodarowania placu budowy-opracowanie - strona 1 Elementy zagospodarowania placu budowy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Elementy zagospodarowania placu budowy (ogólne zasady zagospodarowania placu budowy, kolejność lokalizacji elementów zagospodarowania placu budowy, warunki składania podstawowych materiałów budowlanych).
Realizacja robót budowlanych przebiega na placach budowy. Ich urządzenie powinno zapewnić: właściwy przebieg procesów technologicznych, odpowiednie warunki socjalno-bytowe dla załogi, izolować strefy realizacji prac budowlanych od osób postronnych, zapewnić właściwe warunki zasilania budowy w materiały i media.
Plac budowy to teren wydzielony; na którym lokalizuje się:
- ogrodzenie wraz z wejściem i bramami;
- drogi tymczasowe i stałe oraz z oznakowaniem i parkingami;
- urządzenia i budowle bezpośredniego zaplecza technologiczno-produkcyjnego;
- składowiska i magazyny;
- zaplecze socjalno-bytowe;
- zaplecze administracyjne;
- tymczasowe sieci i instalacje zaopatrzenia budowy w wodę, energię elektryczną, i inne media;
- oświetlenie placu budowy;
- urządzenia sygnalizacji, urządzenia bhp i przeciwpożarowe.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Warunki składowania podstawowych materiałów budowlanych
Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów. - Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. - W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.  - Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.  - W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.  - Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz