Elementy procesu implementacji strategii marketingowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy procesu implementacji strategii marketingowej - strona 1 Elementy procesu implementacji strategii marketingowej - strona 2 Elementy procesu implementacji strategii marketingowej - strona 3

Fragment notatki:


Elementy procesu implementacji strategii marketingowej Ustalenie planów operacyjnych i zadań ilościowych.
Przypisanie zadań jednostkom wykonawczym.
Określenie budżetu i pozyskanie zasobów.
Przystosowanie struktur organizacyjnych.
Stworzenie odpowiedniej kultury strategicznej.
Opracowanie systemów motywacji i kontroli. Podstawowe czynniki determinujące skuteczność implementacji strategii marketingowej Struktura organizacji.
Kultura organizacji. Strategia, struktura i kultura tworzą tzw. trójkąt zarządzania, symbolizujący potrzeby harmonii między tymi elementami.
Ad. 1. Sposób rozdzielania, organizowania i koordynowania zadań w organizacji, determinujący zdolności dostosowawcze do zmian strategicznych.
Ad. 2. Cele organizacji, technologia, zasady polityki i postępowania, zasoby finansowe, nieformalne aspekty życia organizacji (spostrzeżenia, postawy, uczucia, wartości dotyczące natury ludzkiej, istoty stosunków między ludźmi, to co organizacja może zapamiętać i nauczyć się). Funkcje kultury organizacji Integracyjna.
Percepcyjna.
Adaptacyjna.
Ad. 1. Wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku.
Ad. 2. Zawiera wzory zachowań organizacyjnych, które tworzą sposób postrzegania przez grupę jej organizacyjnego środowiska.
Ad. 3. Stabilizuje rzeczywistość dzięki wypracowaniu gotowych schematów reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu.
7 podstawowych sił zakłócających prawidłowy przebieg procesu wdrażania strategii marketingowej Odchylenia w realizacji celów.
Niekorzystne zmiany w rozmieszczeniu zasobów.
Rozproszenie się energii (wzrost liczby problemów ogranicza zapał pracowników).
Opóźnianie decyzji.
Niszczenie wiarygodności (pogłoski i insynuacje wzbudzają nieufność do strategii).
Ograniczanie zapału pracowników.
Bomba głębinowa” (możliwość wybuchu gwałtownych konfliktów). Techniki wdrażania strategii marketingowej przeciwdziałające oporowi wobec zmian Interwencji.
Partycypacji.
Perswazji.
Edyktów.
Ad. 1. Podstawową rolę odgrywa główny menedżer, który uświadamia konieczność zmian, dążąc do zmiany systemu wartości.
Ad. 2. Menedżer powołuje grupy robocze do rozwiązywania problemów.
Ad. 3. Menedżer zatrudnia konsultantów do rozwijania idei związanych z nową strategią.
Ad. 4. Menedżer przedstawia plan działania i określa podstawowe dyrektywy opisujące oczekiwania zachowania i postawy niezbędne do wdrożenia nowej strategii (posługuje się takimi narzędziami jak: dekrety, memoranda, oficjalne wystąpienia i instrukcje).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz