zmiany w organizacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zmiany w organizacji - omówienie - strona 1 zmiany w organizacji - omówienie - strona 2 zmiany w organizacji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zmiany w organizacji
Natura zmian organizacyjnych
Zmiana organizacyjna - istotne zmiany we wszystkich lub niektórych częściach organizacji;
Bodźce do zmian - organizacje dostrzegają konieczność zmian kiedy coś powiązanego z organizacją już się zmieniło bądź zamierza się zmienić:
bodźce zewnętrzne - wynikają z ogólnego funkcjonowania organizacji i środowiska zadaniowego (kryzys energetyczny, wahania kursu walut, wszelkie przejawy międzynarodowego wymiaru globalnej ekonomii)
bodźce wewnętrzne - różnorodne bodźce wewnątrz organizacji, mogące powodować zmiany (zrewidowanie strategii organizacji)
Zmiany planowane vs. reaktywne:
Niektóre zmiany można z powodzeniem planować z wyprzedzeniem, podczas gdy inne zachodzą jako reakcja na nieoczekiwane wydarzenie:
zmiana planowana - zmiana, która jest zaprojektowana i zaimplementowana w ściśle określonym porządku i chronologii, w oczekiwaniu na przyszłe wydarzenia
zmiana reaktywna - łagodna odpowiedź na okoliczności, które ją wywołują
Obszary zmian organizacyjnych Podczas gdy zmiana może być ukierunkowana na jakikolwiek aspekt organizacji, większość podejmowanych decyzji o zmianach koncentruje się na jednym z czterech obszarów:
strategia - cele strategiczne, główna strategia, portfolio biznesowe, strategia biznesowa, strategia funkcjonalna, współpraca, umiędzynarodowienie
struktura organizacyjna i plan - plan pracy, departamentyzacja, raportowanie współpracy, dystrybucja władzy, mechanizmy koordynacyjne, struktury liniowe, plan ogólny, kultura, zarządzanie zasobami ludzkimi
technologia i operacje - sprzęt, procesy pracy, sekwencja pracy, system informatyczny, system kontrolny
ludzie - możliwości/umiejętności, wydajność, percepcja, oczekiwania, postawy, wartości
Zarządzanie zmianą w organizacji Każda zmiana powinna być osiągana w sposób systematyczny i logiczny, aby stworzyć realne szanse na odniesienie sukcesu Kroki w procesie zmian:
rozpoznanie potrzeby zmian
ustalenie celów zmian
diagnostyka powiązanych zmiennych
wybór odpowiedniej techniki zmian
planowanie implementacji zmiany
faktyczna implementacja
ocena i monitorowanie
Aby efektywnie zarządzać zmianą, menedżerowie muszą zrozumieć, że opór często poprzedza zmiany. Taki opór jest powszechny z wielu powodów Powody oporu wobec zmian: niepewność - w obliczu zbliżających się zmian pracownicy mogą stać się podejrzliwi i nerwowi
zagrożenie własnych interesów - zmiana może zagrażać interesom własnym menedżerów poprzez zmniejszanie (potencjalne) ich siły wpływów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz