Elektrotechnika i elektronika - polecenia - oscyloskop

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrotechnika i elektronika - polecenia - oscyloskop - strona 1

Fragment notatki:

Pomiary przy użyciu oscyloskopu
Należy wykonywać po kolei działania w trakcie trwania ćwiczenia. W protokole pomiarowym,
powinien znaleźć się opis lub wartości uzyskanych wyników
1. Sprawdzić czy oscyloskop jest włączony. Powinna świecić się dioda położona w pobliżu
włącznika
2. Sprawdzić działanie pokręteł Intensity oraz Focus.
3. Znaleźć na oscyloskopie część pokręteł i przycisków związanych z kanałem I oraz II.
4. Co jest efektem zmiany ustawienia pokręteł Position (Y) ?
5. W jaki sposób zmienić nastawę czułości oscyloskopu, dla każdego z kanałów (Volts/Div)
6. Co jest wynikiem zmiany nastawy Time/Div?
7. Proszę dokonać pomiaru częstotliwości przebiegu, podanego na układ pomiarowy. Można
posłużyć się częstościomierzem, w celu upewnienia się co do dokładności pomiaru.
8. Zmieniając nastawy częstotliwości, dokonać około 10 jej pomiarów.
9. Regulując pokrętło amplitudy przebiegu, obserwować wpływ na uzyskiwane przebiegi.
Zmieniać można wartość składowej stałej (DC) i przemiennej (AC).
10. Spróbować zmierzyć poziomy generowanego sygnału – w jaki sposób zmierzyć składową
stałą, a jak składową przemienną? (Przełącznik AC, DC, GND w każdym z kanałów
oscyloskopu).
11. Jak jest różnica między pomiarem wartości skutecznej, oraz maksymalnej?
12. Zmienić kształt generowanego sygnału. Wyznaczyć jego częstotliwość, poziom sygnałów.
13.
14. Układ dołączony do generatora, jest połączeniem szeregowym indukcyjności (lub
pojemności), oraz opornika. Narysować układ połączeń obwodu.
15. Wybrać na generatorze funkcji przebieg sinusoidalny. Ustawić wartość amplitudy.
Obserwować na oscyloskopie przebieg napięcia, oraz prądu. Ważne by linia wskazująca
poziom 0 (przełącznik GND) obydwu kanałów nachodziły na siebie.
16. Odczytać wartość przesunięcia kątowego φ, dla uzyskanych przebiegów.
17. Odczytać wartość częstotliwości z oscyloskopu, wartość skuteczną napięcia, wartość
nastawionego oporu na rezystorze. Wyznaczyć prąd, a następnie wartość impedancji
obwodu. Z =U / I . Z wartości impedancji obwodu wyznaczyć wartość indukcyjności L,
lub pojemności C.
18. Wyznaczyć nastawioną wartość reaktancji, z wartości odczytanego przesunięcia fazowego.
19. Spróbować narysować wykres wektorowy dla badanego obwodu.
20. Zmienić nastawę elementów R, L, C, lub częstotliwości generatora. Dokonać ponownie
pomiarów od punktu 16.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz