Elektrotechnika i elektornika

note /search

Badanie transformatora jednofazowego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 7581

"Transformator jest to urządzenie elektroenergetyczne przetwarzające energię elektryczną o danych parametrach na energię elektryczną o innych parametrach, za pomocą pola elektromagnetycznego bez udziału ruchu. Przy przetwarzaniu uzyskuje się zmianę napięcia prądu przy stałej wartości często...

Pomiar impedancji - omówienie

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Ćwiczenie 1 POMIARY IMPEDANCJI 1. Wprowadzenie 1.1. Rezystancja W roku 1826 Georg Simon Ohm stwierdził doświadczalnie, e wartość prądu elektrycznego jednokierunkowego I, przepływającego przez metalowy przewodnik jest wprost proporcjonalna do napięcia U, wynikającego z ró nicy potencjałów pocz...

Ćwiczenie - pomiar mocy

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

Ćwiczenie 2 POMIARY MOCY 1. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P =U ⋅I (1.1) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w woltach [V], oraz...

Pomiar temperatury - ćwiczenie

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1834

Laboratorium chemii Pomiary temperatury 5/05/2008 1. Wstęp Temperatura jest wielkością fizyczną, której dokładny pomiar jest niezmiernie istotny w wielu dziedzinach nauki i techniki. Klasyczny pomiar termometrem cieczowym jest dość dokładnym pomiarem, jednak przy dzisiejszym stanie techniki, ...

Oscyloskop - omówienie

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2030

Ćw. 6. POMIARY OSCYLOSKOPOWE 1. Wprowadzenie Oscyloskopy są najbardziej uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi. Stosuje się je do obserwacji i analizy kształtu przebiegów czasowych (okresowych i nieokresowych) prądów i napięć, pomia...

Półprzewodniki - ćwiczenie 6

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Ćwiczenie 6 WYBRANE ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE 1. Cel ćwiczenia Większość z dostępnych na rynku urządzeń elektronicznych wymaga zasilania napięciem i prądem stałym. Jak wiadomo, napięcie i prąd w gniazdkach są sygnałami sinusoidalnie zmiennymi w czasie. U ywanie

Elektrotechnika i elektronika - obliczenia

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1799

Sposób obliczania wartości indukcyjności L (pojemności C), na podstawie danych uzyskanych w ćwiczeniu Pomiary Oscyloskopowe Obliczenia na liczbach zespolonych są dość skomplikowane i nie polecam wykonywania ich „ręcznie”. Wygodny w użyciu...

Elektrotechnika i elektronika - pokaz-ET1

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

POLITECHNIKA WAR S ZAW S KA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROTERMII 00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75 www.ee.pw.edu.pl/ien ELEKTROTECHNIKA z elementami ELEKTRONIKI Ryszard Niedbała Pole elektryczne NatęŜ...

Elektrotechnika i elektronika - pokaz-ET2

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

Obwód elektryczny Przykład najprostrzego obwodu elektrycznego a I I= U R E źródło b odbiornik U R Jednostką prądu jest amper (A), a oporu elektrycznego (rezystancji) jest om ( ). W kaŜdym punkcie obwodu elektrycznego istn...

Elektrotechnika i elektronika - pokaz-ET3

 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Łączenie rezystorów Rezystory połączone szeregowo R1 R2 R3 RN RS = ∑ Rn N Rezystory połączone równolegle R1 R2 R3 1 1 1 1 = + + ⋅⋅⋅ + RR R1 R2 RN RN Jeśli rezystory mają takie same wartości to RS = N ⋅ R RR = R N Prawa Kirchhoffa ∑ In = 0 Pierwsze prawo Kirchhoffa N I3...