ekopolityka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekopolityka - omówienie  - strona 1 ekopolityka - omówienie  - strona 2 ekopolityka - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 16
EKOPOLITYKA GLOBALNA
POJECIE EKOPOLITYKI
Ekologia jako nauka o „gospodarce” przyrody może i powinna wskazywac człowiekowi drogi zabezpieczenia się przed ujemnymi konsekwencjami eksploatacji dobr naturalnych i calej gospodarki ludzkiej. Ekopolityka zajmuje się gospodarczymi, ekologicznymi i etycznymi skutkami zmian w środowisku naturalnym z perspektywy stosunkow międzynarodowych. Ekopolityke nazywa się tez współczesnym widmem krążącym po swieciei nękającym politykow i gospodarke. W ekopolityce nie sa wazne granice, tradycyjne zasady stosunkow międzynarodowych, wazne sa jedynie doktryny porządku międzynarodowego oraz normy wartości, które pomagaja ja kształtować. W historii ludzkości nastąpiły dwie rewolucyjne zmiany gospodarcze, które zasadniczo przekształciły ludzkie środowisko naturalne. Rewolucja agrarna, zwiazana z wprowadzeniem upraw roślin i hodowli zwierzat, wplunela na poprawe wyżywienia, zwiększyła zasoby energii i umożliwiła gromadzenie znaczniejszych zasobow żywności niż w gospodarce łowieckiej i zbierackiej. Druga rewolucja była rewolucja przemyslowa, która spowodowala niezwykly postep technologiczny. Ekopolityka globalna zajmuje się problemami racjonalnego wykorzystania środowiska, monitoringiem i kontrola zasobow naturalnych oraz urzeczywistnianiem sprawiedliwości społecznej w stosunkach międzynarodowych.
EKSPLOZJA LUDNOSCIOWA
Spośród problemow demograficznych podstawowe znaczenie ma u schyłku XXw. szybki wzrost liczby ludności swiata, określany jako „eksplozja ludnosciowa”. Stosunki demograficzne są ważnym czynnikiem wpływającym na zjawiska polityczne. Jednym z ciekawszych zagadnien dotyczących wzrostu liczby ludności swiata po 1650r. jest jej szybkie zwiekszanie się, trwające do dzis. Szczegółowe analizy przyrostu naturalnego ludności wykazaly, ze miedzy rozwojem uprzemysłowienia a wzrostem liczby ludności istnieje odwrotna zależność. Pod koniec XIXw. Nastąpiło zróżnicowanie procesow demograficznych. W krajach zacofanych wskaźniki demograficzne sa gorsze, lecz i tu wysilki rządów i organizacji międzynarodowych prowadza do podniesienia się poziomu zycia i ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii. Zainteresowania ekopolityki szybkością przyrostu liczby ludności swiata wynikaja m.in. z odnoszenia tego przyrostu do zasobow naturalnych oraz skutkow oddziaływania ludzi na biosfere na skutek degradacji środowiska naturalnego. Zwiększający się przyrost naturalny, stały lub nizszy współczynnik urodzen można przewidzieć na podstawie rozwoju gospodarczego i wskaźników ekonomicznych. Kryteria na podstawie których sporządza się prognozy ludnościowe, musza być jasno określone, tak aby można było dość precyzyjnie przewidywac zmiany na przyszłość. Eksperci ONZ rozważaja 2 rodzaje założeń:


(…)

… NA PRZYKLADZIE REGIONU KASPIJSKIEGO
Morze kaspijskie otacza 5 krajow: Rosja, Iran, Kazachstan, Turkmenistan i Azerbejdżan. Kraje te korzystające ze wspolnej bazy surowcow energetycznych i rozstrzygające uwarunkowane geopolitycznie problemy ich przesylania, składają się na tzw. region kaspijski. Kraje wokół Morza Kaspijskiego i położone w jego najbliższym sąsiedztwie (bez Iranu) stanowily do 1991r. republiki…
…, ale ma także negatywne skutki dla zycia biologicznego i społecznego. Waznym źródłem wody sa wody głębinowe. Stanowia one 0,5% całkowitej ilości wody na Ziemi. Perspektywa wyczerpania się zasobów wody słodkiej skłania człowieka do doskonalenia technologii pozyskiwania wody słodkiej z wody słonej mórz i oceanow. Odsalanie wody morskiej na wieksza skale jest jednak bardzo kosztowne i nie można obecnie mowic o skali…
… być za darmo. W efekcie istnieje wielkie marnotrawstwo wody. W obliczu niedoboru wody i wzrastających kosztow jej pozyskania waznym kierunkiem rozwojowym staje się poszukiwanie skutecznych metod oczyszczania ścieków, pozwalających na ponowne wykorzystanie wody. Pelne uzdatnianie wody pochodzącej ze ścieków jest przeciętnie pięciokrotnie tańsze od dostarczania świeżej wody. …
… wykorzystania paliw kopalnych jako źródła energi i substytutu sily ludzkiej. Czesciowym rozwiązaniem swiatowego problemu energetycznego może być bardziej efektywne wykorzystanie energi słonecznej. Dodatkowym, leczdotychczas słabo uzywanym, źródłem energii jest grawitacja, m.in. wykorzystanie perzyplywu fal morskich oraz energii wiatru. Ważna role w wielu rozwiniętych krajach odgrywa energia jądrowa. Zużycie…
…, a nie do rządów, w dodatku pomoc powinna mieć aspekt bardziej humanitarny, z większym naciskiem na przestrzeganie praw człowieka
GLOBALNE PROBLEMY Z WODA
Spośród zasobow wodnych kuli ziemskiej 97% przypada na wode słoną mórz i oceanow. Pozostale 3% stanowi woda słodka, lecz jej ¾ wystepuje w postaci lodowcow i pokrywy lodowej. Większość pozostałej ¼ tworzą wody gruntowe. Woda jest jednym z najbardziej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz