Ekonomika - wykłady - Nehring

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika - wykłady - Nehring - strona 1 Ekonomika - wykłady - Nehring - strona 2 Ekonomika - wykłady - Nehring - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: przedsiębiorstwo, postawa prawna, organy zarządzania firm państwowych, kodeks handlowy, spółki pracownicze, rada nadzorcza, zarząd, przedsiębiorstwa prywatne, czynniki przedsiębiorstwa, zasada gospodarności, cechy przedsiębiorstwa, zarządzanie przedsiębiorstwem, funkcje zarządzania, określenie misji przedsiębiorstwa, analiza otoczenia, swot, strategie, strategie kosztowe, proces organizacji zarządzania firmą, prywatyzacja, wycena, ocena efektywności przedsiębiorstwa, wskaźniki, wskaźniki wykorzystania maszyn i urządzeń, aktywa obrotowe, należności, środki pieniężne, zapasy, analiza wartości, norma materiałowa, należności, klasyfikacja należności, metody zarządzania należnościami, metoda ABC, metoda sterowania wierzytelnościami, pozycji stosowanej polityki kredytowej przedsiębiorstwa, zasoby ludzkie, nabór pracowników.

Wykład 2
Zarządzanie przedsiębiorstwem Funkcje zarządzania :
kierowanie organizowanie planowanie
motywowanie i rozkazodawstwo
controlling
Określenie misji przedsiębiorstwa
Analiza otoczenia SWOT
Strategie maksymalizacji - z dobrej pozycji z przewaga na rynku celem jest większa supremacja
mini - maxi - w sytuacji kiedy szanse wydają się większe od zagrożeń
maxi - mini - w sytuacji gdy firma ma mocne strony ale ciężkie otoczenie
mini - mini - w sytuacji bez szans kiedy należy wyciagnać co się da i zamknać interes
Przedsiębiorstwo powinno się koncentrować na swoich słabościach a nie na mocnych stronach Teoria idealnego wzorcowego konkurenta ; Firma która chcielibyśmy być - wybieramy wzorzec na rynku np. lidera i staramy się naśladować
Należy pamiętać że 50 % nowych firm nie przetrwa pierwszego roku !!
Proces organizacji zarządzania firmą:
określamy domenę działalności - misje
identyfikujemy przewagi strategiczne nad konkurencją
identyfikujemy cel nadrzędny firmy
formujemy funkcjonalne programy działania Przedsiębiorstwo rozwijające się musi mieć strategiczna przewagę ( np. patent , położenie , jakość zarządzania etc.)
Strategie kosztowe: dumping
dominacji (odzwierciedlenie w cenie kosztu - dla firm z dużym udziałem rynku)
utrzymywanie poziomu - utrzymanie poziomu marża - zysk
przechwycenia - wchodzenie na rynek już zajęty
porzucenia - stopniowe wycofywanie się z sektora z jednoczesną maksymalizacją rentowności
Prywatyzacja :
Jej celem jest zwiększenie aktywności gospodarczej
prywatyzacja pośrednia (tworzy się spółki skarbu państwa a potem je sprzedaje - dla dużych firm)
bezpośrednia (sprzedaje się od razu - małe firmy )
oddanie przedsiębiorstwa w płatne użytkowanie - np. leasing pracowniczy
Wycena:
metoda zagregowanych aktywów netto - wyceną zajmują się rzeczoznawcy
metoda likwidacyjna - określa się ile można dostać za majątek przy szybkiej sprzedaży metoda odtwarzania - obliczenie nakładów jakie należało by ponieść na identyczną firmę zbudowaną od zera.


(…)

… wartość maszyn / zatrudnienie wskaźnik wykorzystania maszyn posiadane/czynne ~1
wskaźnik produktywności produkcja / ilość maszyn
wskaźnik zyskowności ile zysku powstaje z jednej złotówki majątku trwałego lub zysk / wartość maszyn i urządzeń wartości netto lub brutto Aktywa obrotowe
Należności i środki pieniężne + zapasy Zapasy występują w postaci produktu lub pół-produktu należy dążyć do jak najmniejszego ich poziomu poprzez stosowanie technik dostaw takich jak np. just-in-time (obliczenia na podstawie norm jednostkowych - ilość materiału na produkt itp.)
Analiza wartości F/K F- funkcjonalność wyrobu K - koszt realizacji tej funkcjonalności Norma materiałowa Norma teoretyczna +odpady uzasadnione / wielkość produkcji Po obliczeniu planu i norm możemy wyznaczyć dostawy i zapasy.
Zapas rezerwowy…
… nowego pracownika który je ma „kapitał ludzki” - Japonia - w pracownika inwestujemy - wiążemy go z firmą na długie lata Polityka zatrudnienia powinna opierać się na zasadach racjonalności jakościowej i ilościowej
Na stanowiska robotnicze dobieramy ilość zatrudnionych znając pracochłonność , ustalamy normy obsady - ilość pracowników na stanowisko - wynikające z technologii Ilość pracowników umysłowych…
… B - klienci średni -transakcje tej grupy to 15-35 % ogółu - kontrola okresowa ich stanu finansowego Grupa C - największa grupa klientów - tworzą wiele małych transakcji - kontrola ich wypłacalności jest wybiórcza
Ad. 2 Metoda sterowania wierzytelnościami
Liczymy wskaźniki :
Wskaźnik udziału należności a aktywach
Udział w należności w majątku obrotowym Wskaźnik rotacji należności w majątku obrotowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz