Ekonometryczne modele trendu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometryczne modele trendu - wykład - strona 1 Ekonometryczne modele trendu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ekonometryczne modele trendu    1.  Budowa modeli trendu  2.  Wybrane postacie modeli trendu  3.  Szacowanie modeli trendu  4.  Ocena poprawności modelu    Zadanie 1  Wiadomo, że liczba mieszkań oddanych do użytku w Polsce w latach 1994-2004 wyniosła  odpowiednio:    Rok       liczba mieszkań oddanych do użytku   ( w tysiącach)  1994         76.1  1995         67.1  1996         62.1  1997         73.7  1998         80.6  1999         82.0  2000        87.8  2001      106.0  2002         97.6  2003      163.0  2004      108.0    A.  Sporządzić wykres liczby mieszkań.  B.  Oszacować liniowy model trendu uwzględniając nietypową obserwację.  C.  Zinterpretować oceny parametrów strukturalnych modelu.  D.  Ocenić poprawność modelu.      Zadanie 2  Wartości indeksu giełdowego WIG na koniec miesiąca w okresie od stycznia 2004 do sierpnia  2006 przedstawiały się następująco:  l.p.  miesiąc  wartość  l.p.  miesiąc  wartość  l.p.  miesiąc  wartość  1  2004M1  21947,2  12  2004M12  26636,2  23  2005M11  33926,1  2  2004M2  23317,9  13  2005M1  25993,0  24  2005M12  35600,8  3  2004M3  23870,1  14  2005M2  28294,5  25  2006M1  37854,9  4  2004M4  24304,4  15  2005M3  27268,1  26  2006M2  38854,4  5  2004M5  23607,7  16  2005M4  25813,6  27  2006M3  40220,3  6  2004M6  23949,3  17  2005M5  26744,4  28  2006M4  43998,6  7  2004M7  23632,3  18  2005M6  28332,0  29  2006M5  39632,3  8  2004M8  24239,2  19  2005M7  30448,3  30  2006M6  40644,6  9  2004M9  25267,8  20  2005M8  31364,3  31  2006M7  45894,9  10  2004M10  25419,3  21  2005M9  33801,2  32  2006M8  43363,3  11  2004M11  25424,7  22  2005M10  32024,4            1.  Sporządź wykres wartości indeksu w analizowanym okresie.  2.  Oszacuj model trendu opisujący kształtowanie się indeksu:  a) linowy:   0 1 t t y t         b) wykładniczy  0 1 t t t y e         c) potęgowy  1 0 t t y t e        3.  Wybierz najlepszy z oszacowanych modeli      Zadanie 3  Liczba  absolwentów  szkół  wyższych  w  Polsce  w  latach  1990-2001  kształtowała  się  następująco:  Rok  akademicki  1990/  1991  1991/  1992  1992/  1993  1993/  1994  1994/  1995  1995/  1996  1996/  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz