Egzamin z prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z prawa pracy - strona 1 Egzamin z prawa pracy - strona 2 Egzamin z prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:

28. Czym różni się mianowanie od powołania? Art. 68 76
powołanie jest nawiązaniem stosunku pracy na czas nieokreślony ew. na czas określony objęty powołaniem, powołanie może być poprzedzone konkursem, nawiązuje się go w terminie określonym w powołaniu lub w dniu doręczenia powołania ….. 29. Wymień przykłady grup zawodowych, z którymi nawiązuje się umowę na podstawie mianowania. (Internet)
pracownicy urzędów państwowych pracownicy samorządowi nauczyciele sędziowie pracownicy służby cywilnej pewne grupy prac owników naukowych 30. Wymień przykłady osób, z którymi nawiązuje się umowy na podstawie powołania.
31. Co odróżnia spółdzielczą umowę o pracę od innych rodzajów umów?
Jest to umowa zawierana pomiędzy spółdzielnią pracy a jej członkiem. Art. 77 Rodzaje umów o pracę; ART. 25 32. Jakie rodzaje umowy o prace wymienione są w Kodeksie pracy?(art. 25) umowa na czas nie określony umowa na czas określony na czas określonej pracy każda z umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próby, nie przekraczający 3 mc, 33. Czy zgodne z prawem jest nawiązanie kilku umów na okres próbny pomiędzy tym
samym pracodawcą i pracownikiem ? ?????????????????????????? Tak jeśli pomiędzy zakończeniem trwania jednej umowy na okres próbny a rozpoczęciem kolejnej pracownik ponad miesiąc nie pozostawał z pracodawcą w stosunku pracy. 34. Jak długo może trwać umowa na okres próbny? (art.25)
- maksymalnie 3 mc, 35. Na jak długi okres może być nawiązana umowa na czas określony?
Do końca 2011 był to okres 24mc (określone przepisami szczegółowymi) Od 1 stycznia 2012 nie ma informacji o maksymalnym okresie zatrudnienia na czas określony, 36. Czym charakteryzuje się umowa na zastępstwo? Art. 25 1 - jest to umowa o pracę zawierana na okres nieobecności zastępowanego pracownika 37. Na jaki okres zawiera się umowę na zastępstwo? Art.25 1 - na czas nieobecności zastępowanego 38. Co odróżnia umowę na zastępstwo od umowy na czas określony?
umowa na zastępstwo jest na czas nieobecności zastępowanego pracownika umowa na czas określony jest umową w której określona jest data zakończenia trwania umowy 39. Co odróżnia umowę na czas wykonania określonej pracy od umowy na czas
określony?
umowa na czas określony jest umową w której określona jest data zakończenia trwania umowy umowa na czas określonej pracy może być krótsza bądź dłuższa nie ma podanej daty końca trwania umowy, końcem trwania umowy jest zakończenie zleconych zadań

(…)

… czasu na który była zawarta (art. 30)
z dniem ukończenia pracy dla której wykonania była zawarta umowa( art.30)
śmierć pracownika ( art. 63)
śmierć pracodawcy z wyłączeniem sytuacji gdy pracownik zostaje przejęty przez nowego pracodawcę(art.63)
z upływem 3 mc nieobecności z powodu tymczasowego aresztowania(art.66)
46. Na jakich zasadach umowa o prace na czas określony może ulec przedłużeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz