Egzamin z chemii organicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z chemii organicznej - strona 1 Egzamin z chemii organicznej - strona 2 Egzamin z chemii organicznej - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin z chemii organicznej. I termin. 23.06.2008.
1. (24 p) Proszę podać mechanizmy następujących reakcji:
a) (7 p.) 4-oksoheksanian etylu + 1 mol etanolanu sodu A (+ po zobojętnieniu kwasem octowym) 2-metylocyklopentano-1,3-dion ;
b) (6 p.) p-krezol (p-metylofenol) + 2-metylopropen + kat. H2SO4, stęż. 2-(tert-butylo)-4-metylo-fenol;
c) (6 p.) butanal + metanol (nadmiar) + kat. H2SO4, stęż. 1,1-dimetoksybutan (acetal dimetylowy butanalu);
d) (5 p.) (Z)-but-2-en + Br2/H2O (nadmiar) ?; przedstaw mechanizm reakcji za pomocą wzorów przestrzennych. 2. (34 p.) Zaproponuj syntezy następujących związków z podanych substratów organicznych oraz niezbędnych reagentów nieorganicznych
a) (6 p.) (S)-1-metylobutyloaminy (wolnej od amin wyższych rzędów) z (S)- pentan-2-olu;
b) (8 p.) kwasu 2-bromo-4-metylobenzoesowego z p-toluidyny;
c) (7 p. + 5 p.) hept-3-enu z but-1-enu i reagentów niezbędnych do przeprowadzenia reakcji Wittiga; w wyniku reakcji Wittiga otrzymuje się mieszaninę stereoizomerycznych heptenów, przekształć ją w (Z)-hept-3-en;
d) (8 p.) kwasu 2-etylopentanodiowego z malonianu dietylu, propenianu etylu i innych niezbędnych reagentów organicznych. 3. (14 p.) Narysuj wzory Fischera aminokwasów powstających w wyniku hydrolizy tripeptydu Ala-Ser-Phe o wzorze: H2NCH(CH3)CONHCH(CH2OH)CONHCH(CH2C6H5)CO2H, wiedząc, że mają one konfigurację L. Napisz analogiczny wzór tripeptydu: Ser-Ala-Phe. Przedstaw syntezę racemicznej alaniny z kwasu propanowego lub aldehydu octowego.
4. (14 p.) Wskaż, które z podanych niżej reakcji nie zachodzą we wskazanym kierunku. Pozostałe uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów chemicznych.
a) but-1-yn + bromek metylomagezu b) C6H5C(O)NHNa + ftalimid c) 2,4-dinitrofenolan sodu + p-metoksyfenol d) etanoamid (acetamid) + diizopropyloamidek litu e) octan potasu + p-krezol (p-metylofenol) f) cyklopentano-1,3-dion + metanolan sodu g) bromek aniliniowy + cykloheksyloamina 5. (22 p.) Uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów chemicznych podane równania reakcji. Podaj nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką:
a) (6 p.) cykloheksen + kwas peroksyoctowy A [+ 1) bromek etylomagnezu, 2) H3O+] B [+ 1) NaH, 2) CH3Br] C;
b) (6 p.) jodobenzen + 1) Li/eter, 2) CuI/niska temp.] A (+ 3-jodopropanian etylu) B (+ benzyloamina, T) C (+ LiAlH4) D;
c) (4 p.) toluen + chlorek butanoilu + AlCl3A (+ hydrazyna) B (+ KOH, T) C;
d) (6 p.) buta-1,3-dien + (E)-but-2-enian etylu/T A (+H2/Pt) B (LiAlH4/THF) C; przedstaw równowagę pomiędzy konformerami krzesłowymi związku C. Egzamin z chemii organicznej. I termin. 23.06.2008. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz