egzamin filozofia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin filozofia - strona 1 egzamin filozofia - strona 2 egzamin filozofia - strona 3

Fragment notatki:


1. SPECYFIKA FILOZOFICZNEGO PODEJŚCIA DO RZECZYWISTOŚCI- PYTANIA FILOZOFII.
Specyfika filozofii polega na tym, że jest ona myśleniem istotowym, a więc dociekaniem samych podstaw problemu. Jest ona rodzajem aktywności intelektualnej, w której nie mozna dojść do ostatecznych rozwiązań. Specyficzne jest również to, że nie można dojść do różnych wniosków. Jest to spowodowane następującymi cechami filozofii:
refleksja filozoficzna ma charakter końcowo ogólny,
podstawy myślenia filozoficznego są nie udowodnione,
filozofia ma dwoistą bazę zewnętrzną,
filozofowanie jest nie tylko własnością rozumu ale i emocji.
Podstawowe pytania filozofii związane są z problemem stosunku między bytem
duchowym, a materialnym, a więc z pytaniem:
który z nich był przyczyną, a który skutkiem, czyli: co było pierwsze duch czy materia? ...
Absolutyzm aksjologiczny- prawda, dobro, piękno stanowią odrębną rzeczywistość, niezależnych od subiektywnych nastawień jednostek, interesów, grup społecznych, procesów historycznych, są one stałe i niezmienne.

Relatywizm aksjologiczny- wartości mają charakter zmienny, względny, tzn. są one wartościami tylko dla kogoś lub ze względu na coś.

Scheler twierdził, ze wartości same w sobie stanowią byty aprioryczne, niezależnie od doświadczenia, ale stwierdzane w doświadczeniu za pomocą towarzyszącej ich poznawaniu oczywistości. Istoty wartości poszukiwać należy poza strefą procesów psychicznych. Wartości istnieją więc obiektywnie

Jean-Paul Sartre twierdził że świat wartości jest wyłącznie dziełem człowieka. Wartości poprzez czyn, działanie- tworzy człowiek. Poza stworzonymi przez człowieka, żadne inne nie istnieją.

Marksizm sferą odniesienia wartości czyni podmiot (wartości nie mogą istnieć niezależnie od człowieka), ale podmiotowość wartości nie stanowi przekroczenia obiektywności...


1. SPECYFIKA FILOZOFICZNEGO PODEJŚCIA DO RZECZYWISTOŚCI- PYTANIA FILOZOFII.
Specyfika filozofii polega na tym, że jest ona myśleniem istotowym, a więc dociekaniem samych podstaw problemu. Jest ona rodzajem aktywności intelektualnej, w której nie mozna dojść do ostatecznych rozwiązań. Specyficzne jest również to, że nie można dojść do różnych wniosków. Jest to spowodowane następującymi cechami filozofii:
refleksja filozoficzna ma charakter końcowo ogólny,
podstawy myślenia filozoficznego są nie udowodnione,
filozofia ma dwoistą bazę zewnętrzną,
filozofowanie jest nie tylko własnością rozumu ale i emocji.
Podstawowe pytania filozofii związane są z problemem stosunku między bytem duchowym, a materialnym, a więc z pytaniem: który z nich był przyczyną, a który skutkiem, czyli: co było pierwsze duch czy materia? Kolejnym pytaniem jest czy duch i materia istnieją niezależnie od siebie, czy też występuje miedzy nimi jakaś zależność? Można je odnieść do całego świata, jak i do jednego z jego elementów, jakim jest człowiek. W odniesieniu do świata- czy przyroda rządzi się swoimi prawami, czy jej porządek jest ustalony przez siłę duchową od niej niezależną, W odniesieniu do człowieka - czy dusza jest zależna od ciała czy też może istnieć niezależnie od niego. Kolejnym zespołem pytań są pytania o człowieku w wymiarze gatunkowym i jednostkowym. Czy człowiek pojawił się na Ziemi przypadkowo, czy też jako rezultat utajonych praw lub planów? Czy właściwie wyróżnia się człowiek spośród istot żywych, jaka jest jego natura, jakie powołanie? Czy życie jednostkowe i losy zbiorowości mają sens, ład kierowany czy nadany?
Trzecim zespołem pytań

(…)

… jest materialne, włącznie ze świadomością. Świadomość ludzka jest wydzieliną mózgu.
d. Materializm dialektyczny- jednym bytem istniejącym jest materia. Cała materialna rzeczywistość jest w ciągłym ruchu, zmianie, czyli uznaje się słuszną dialektyczną teorię rzeczywistości. Twórcami tego materializmu się Karol Marks i Fryderyk Engels, którzy wskazywali że:
ruch to wszelka zmiana
poszczególne formy, postacie…
… rezultatami ich badań. W związku z rozwojem nauk szczegółowych w XVIII i XIX w. Karol Marks i Fryderyk Engels podjęli się rozwiązania konfliktu filozofii z tymi naukami.
3. SWOISTOŚĆ MYŚLENIA FILOZOFICZNEGO. GŁÓWNE DZIAŁY FILOZOFII.
Słowo filozofia pochodzi z greckiego terminu oznaczającego miłość, mądrości, ale w użyciu powszechnym mieści się wiele różnych sposobów i znaczeń, w jakich go używamy…
… zaliczamy:
materializm żywiołowy, naiwny (VII / V w.p.n.e.)
materializm mechanistyczny (XVII-XVII w.)
materializm wulgarny (koniec XVIII w.)
materializm dialektyczny (od połowy XIX w.)
Materializm żywiołowy- z czego i jak powstał świat, wskazywanie na jeden pierwiastek, żywioł. Przedstawiciele: Tales- wszystko powstało z wody, Anaksymenes- wszystko powstało z bezkresu. Ponieważ mamy dużo różnych rzeczy…
… O STATUS ONTYCZNY CZŁOWIEKA.
Materializm, spirytualizm (idealizm), dualizm. Przeważnie mówi się o dwóch obozach: materializmie i idealizmie. Materialiści uważali, ze to przyroda istniała pierwsza. Idealiści twierdzili, ze duch istniał wcześniej niż przyroda. Owe dwa stanowiska istniały w filozofii od wieków i na przemian brały jeden nad drugim górę.
Zasadnicza ontologiczna teoria materializmu- świat…
…,
cybernetyka, logika.
d) Antropologia filozoficzna
Jeden z działów filozofii, którego przedmiotem zainteresowań jest człowiek we
wszelkich wymiarach jego istnienia. Antropologia filozoficzna, zwana inaczej filozofią człowieka, jest nauką o
człowieku pojmowanym jako całość, a rozpatrywanym w następujących wymiarach:
1. Ontycznym (metafizycznym, bytowym) Czym jest człowiek jako byt? Jaki jest jego status…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz