Edukacja zdrowotna wykłady rok 2013

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja zdrowotna wykłady rok 2013 - strona 1 Edukacja zdrowotna wykłady rok 2013 - strona 2 Edukacja zdrowotna wykłady rok 2013 - strona 3

Fragment notatki:

14.05.13r.
Potrzeba - coś, co jest konieczne, bez tego nie można się obejść, to taki stan odczucia, który jest chęcią zaspokojenia jakiegoś braku; różnica między aktualną sytuacją a pożądaną sytuacją (pragnienie, dążenie do czegoś).
Określić swoje potrzeby - potrzeba samorealizacji - potrzeba akceptacji - potrzeba osiągnięć - potrzeba wiary w siebie - potrzeba stabilizacji Diagnozowanie potrzeb osób drugich - potrzeba miłości - potrzeba akceptacji - potrzeba przynależności - potrzeba zmian - potrzeba stabilizacji KLASYFKACJA POTRZEB
Potrzeba normatywna (dotyczy jakiś norm) - potrzeba akceptacji - potrzeba przynależności - potrzeba rozwoju - potrzeba zrozumienia - potrzeba wiedzy Potrzeba odczuwalna - potrzeba miłości - potrzeba pomocy - potrzeba akceptacji - potrzeba osiągnięć - potrzeba zmian Potrzeba wyrażalna - krzyk - płacz - milczenie Potrzeba porównawcza - potrzeba dorównania do kogoś Potrzeba oceny zdrowia - własnego, dziecka, rodzica - potrzeba zdrowego stylu życia, profilaktyki
5 ASPEKTÓW WG WHO - DIAGNOZOWANIE POTRZEB EDUKACJI ZDROOTNEJ
Społeczna
Epidemiologiczna
Behawioralno - środowiskowa Edukacyjno - organizacyjna
Polityczno - administracyjna Podstawowym celem w rozwijaniu potrzeb powinno być to, do czego zmierzamy - nie tylko samopoczucie codzienne, ale i przyszłość.
ZACHOWANIA BEHAWIORALNE
Każdy powinien mieć zgodność swojego postępowania do rozwoju tych potrzeb.
Precyzja sformułowania celu, zaplanowanie siebie - wybór odpowiedniej metody i formy. Cele mogą być zaniżone, ale systematyczne, by podjąć wyzwanie, odmówić sobie czegoś.
Mierzalność - waga, badania lekarskie, ciśnienie itp. - pomaga to również w doborze metody
Kroki
Diagnoza potrzeb Cele i zadania
Metody i techniki
Identyfikacja swojego potencjału, zasobów Planowanie ewaluacji
Szczegółowe opracowanie planu
Realizacja programu jako procesu PEDAGOGIKA ZDROWIA
Wg Mazurkiewicz specjalizacja pedagogiki społecznej
specjalizacja o bardziej samodzielnym charakterze (pełnosprawni, niepełnosprawni, dziewczynki, chłopcy, dorośli, pomoc społeczna)
problematyka o odpowiednim stopniu koncentracji
Działa ona w toku całego życia (np. Uniwersytet III Wieku)
Postawa prozdrowotna - wyczuwać potrzeby innych 26.02.13r.
ZDROWIE FIZYCZNE
Aktywność fizyczna
- jest potrzebna, aby być zdrowym
- wymaga zmiany (cierpienia) wewnętrznej; satysfakcja, poznanie siebie
- akt odwagi pracy nad sobą
- uzyskujemy akceptację swojej osoby
- aktywność fizyczna jest wtedy, gdy podejmujemy celowy wysiłek
- aktywność ruchowa, np. chodzenie po domu, sprzątanie Dziedziczność - każdy dziedziczy chęć ruchu, wytrzymałość Biologiczny pęd do ruchu + biologiczna nadaktywność Definicja aktywności fizycznej - jest ukierunkowaną ruchową aktywnością człowieka biologicznie i społecznie determinowaną potrzebą zapewnienia równowagi:
- morfologicznej - we krwi - fizjologicznej - w układach fizjologicznych
- biomechanicznej - stawy, biodra i psychologicznych warunków realizacji genetycznych i socjokulturowych w rozwoju.
ZDROWIE PSYCHICZNE
- zdrowie dla wszystkich, nasze zdrowie - jeżeli sami nie jesteśmy zdrowi psychicznie to nie możemy uczyć tego innych - brak zdrowia publicznego - powstają różne choroby, np. układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, osteoporoza
Zdrowy styl życia - właściwe stosunki międzyludzkie
- radzenie sobie ze stresem
- kontrola masy ciała - kontakt z przyrodą - rozwój efektów aktywności fizycznej
- nie palenie tytoniu
- dostateczna ilość snu
- ochrona przed to

(…)

… z przyrodą - rozwój efektów aktywności fizycznej
- nie palenie tytoniu
- dostateczna ilość snu
- ochrona przed toksynami - badania, profilaktyka
SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA - komponenty:
morfologiczne - tkanka tłuszczowa, gęstość soli mineralnych, grubość kości, gibkość mięśniowe - siła, wytrzymałość mięśniowa, moc krążeniowo-oddechowe - wydajność serca, płuc, ciśnienie tętnicze krwi motoryczne - równowaga, szybkość ruchu, koordynacja metaboliczne - tolerancja glukozy, wrażliwość na insulinę, hormony ETAPY ZMIAN ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH 1) Myślenie o zdrowiu, kontemplacja, dialog wewnętrzny 2) Gotowość do zmiany 3) Działanie 4) Podtrzymywanie zmian 5) Nawrót do sytuacji 1)
26.03.13r
Planowanie edukacji zdrowotnej
Co chcemy osiągnąć? - ustalenie potrzeb, wybór priorytetów, określenie specyficznych zadań i celów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz