DŻWIGNIA OPERACYJNA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DŻWIGNIA OPERACYJNA - strona 1 DŻWIGNIA OPERACYJNA - strona 2

Fragment notatki:

Dźwignia operacyjna
-poziom zysku operacyjnego zależy od wielkości sprzedaży i stopnia wykorzystywania posiadanego potencjału gospodarczego. Im niższe wykorzystanie tego potencjału, tym większe przyrosty zysku operacyjnego towarzyszą wzrostowi sprzedaży. Pewna część kosztów ma charakter stały, dlatego każdy przyrost wielkości sprzedaży przynosi przedsiębiorstwu ponad proporcjonalny wzrost zysku.
Zjawisko to nazywane jest dźwignią operacyjną.
Informuje to ile % wzrośnie zysk operacyjny jeżeli sprzedaż wzrośnie o 1%.
Dźwignia operacyjna mierzy wpływ sprzedaży na zysk operacyjny.
So- Kzo
DOL= EBITo So- przychody ze sprzedaży wg stanu wyjściowego
Kzo- koszty zmienne, wg stanu wyjściowego
So- Kzo- marża brutto
EBITo- poziom zysku operacyjnego wg stanu wyjściowego
∆ EBIT %
DOL= ∆ S %
DOL- stopień dźwigni operacyjnej
∆ EBIT %- procentowy przyrost zysku operacyjnego
∆ S %- procentowy przyrost przychodów ze sprzedaży
∆ EBIT % = ∆ S % * DOL
Jeżeli przychody ze sprzedaży wzrosną, np. o 10% to zysk realizowany przez firmę wzrośnie o 10% * DOL
Im wyższy stopień dźwigni operacyjnej tym przy wzroście sprzedaży przedsiębiorstwo osiąga wyższe przyrosty zysku operacyjnego.
Im wyższy poziom dźwigni finansowej tym większy wzrost rentowności kapitału własnego osiąga się na skutek zwiększenia zysku operacyjnego.
Stopień dźwigni operacyjnej zależy od:
-rentowność sprzedaży
-struktura kosztów
-zmienność kosztów
Stopień dźwigni operacyjnej będzie różny, w zależności od poziomu sprzedaży stanowiącego podstawy obliczeń.
Mechanizm dźwigni operacyjnej stanowi pomocne narzędzia w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozwala oszacować zmiany zysku w przypadku obniżenia przychodów ze sprzedaży. Znajduje zastosowanie do prognozowania.
Efekty dźwigni finansowej i operacyjnej mogą się kumulować dając dźwignię łączną (całkowitą).
Iloczyn stopnia dźwigni finansowej i operacyjnej stanowi tzw. stopień dźwigni połączonej (DTL).
DTL= DOL * DFL Stopień dźwigni połączonej informuje jak zmieni się stopa zwrotu z kapitału własnego na skutek zmiany poziomu przychodów ze sprzedaży.
Np., jeżeli sprzedaż wzrośnie o 15% to uzyskamy przyrost zyskowności kapitału własnego wyniesie:
15% * DTL
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz