Działalność społeczno - organizatorska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4410
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność społeczno - organizatorska - strona 1 Działalność społeczno - organizatorska - strona 2

Fragment notatki:

Działalność społeczno - organizatorska jako forma działania administracji. Jest to forma niewładcza. Jest to działalność podobna do tej którą podejmują organizacje społeczne. Ta forma działania administracji może zarówno wystąpić w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej. Może mieć charakter samodzielny jak i charakter pomocniczy.
Przykładem w sferze wewnętrznej jest organizowanie narad, szkoleń, konferencji o wewnętrznym zasięgu.
Przykładem sfery zewnętrznej będzie instruktaż w dziedzinie rolnictwa / poradnictwo /, wszelkiego rodzaju działalność popularyzatorska - np. zasad higieny.
Czynności. Czynności - jest to zbiór pewnych działań . Mówimy o czynnościach materialno-technicznych występujących w sferze zewnętrznej jak i wewnętrznej. Ich zróżnicowanie wyraża się w tym, ze jedne z nich nie wywołują bezpośrednio żadnych skutków prawnych inne zaś wywołują takie skutki z tym , że drogą pewnych faktów, a nie poprzez tworzenie nowej normy prawnej.
Przykłady : Ewidencja pism wpływających do urzędu - skutków prawnych nie wywołuje i jest w sferze w e wnętrznej. Sporządzenie aktu urodzenia lub innych aktów stanu cywilnego, wpis do ewidencji dzi a łalności gospodarczej, zameldowanie to przykłady działalności materialno-technicznych które r o dzą skutki prawne i występują w sferze zewnętrznej . Działalność społeczno-organizatorska jest formą niewładczą, natomiast niektóre działania materialno-technicznych są formą władczą ( np. czynności egzekucyjne ).
Czynność materialno- techniczna ta które występuje w sferze zewnętrznej jest oparta o ko n kretny przepis prawny. Ugoda administracyjna. Ugoda administracyjna jest formą o mieszanym charakterze - forma przewidziana w KPA - forma jednostronna, dwustronna, władcza, niewładcza. Stronom oddaje się prawo ustalenia rozstrzygnięcia (forma dwustronna , niewładcza ). Uzgodnienie musi być zatwierdzone przez organ ( działanie jednostronne i władcze). Jest to forma jednorodna, ale wewnętrznie zróżnicowana. Może zastąpić rozstrzygnięcie organu administracji. Zastosowanie ma tylko do spraw mających sporny charakter. W przypadku braku sporu ugodą posłużyć się nie można. Musi to być spór między dwoma stronami ( np. strony występują o dobro reglamentowane, a dobro jest jedno ).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz