Działalność RE w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność RE w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Działalność RE w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.
RE zajmuje się zarówno organizacją służby zdrowia, jak i konkretnymi problemami ochrony zdrowia, m.in. walką z AIDS, narkomanią, transplantacjami, transfuzjami krwi, określeniem standardów lekarstw; wyrazem tej działalności są konwencje, porozumienia oraz rekomendacje, m.in. Konwencja o europejskiej farmakologii, Europejskie porozumienie w sprawie wymiany substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego, Europejska Farmakologia (1964, ustaliła obowiązujące normy dla około 1200 substancji, ma na celu m.in. zagwarantowanie wysokiej jakości lekarstw), Europejska konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (m.in. zakazuje klonowania ludzi), 1962 - powołano Europejski Komitet Przyrody i Zasobów Naturalnych - jego celem jest wprowadzenie praw w zakresie ochrony środowiska i wspomaganie działań grup ekologicznych w Europie,
1979 r. - Konwencja Berneńska - o zachowaniu w Europie przyrody w stanie dzikim i naturalnego środowiska, chroni ona obszary na których występują rzadkie, zagrożone wyginięciem gatunki zwierzęce i roślinne,
1967 r. - powołanie centrum NATUROPA - podejmuje ono akcje uświadamiające społeczeństwom Europy konieczność poprawy stanu środowiska, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz