Działalność gospodarcza - zakres przedmiotowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza - zakres przedmiotowy  - strona 1 Działalność gospodarcza - zakres przedmiotowy  - strona 2

Fragment notatki:

Przedmiotowy zakres poj ę cia działalno ść gospodarcza Z przedmiotowego punktu widzenia działalno ś ci ą gospodarcz ą jest zarobkowa działalno ść wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złó ż , a tak ż e działalno ść zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ci ą gły (art. 2 USDG) Przyjrzyjmy się bliżej niektórym elementom tej definicji. Działalno ść wytwórcza Pojęcie to nie jest zdefiniowane normatywnie. W znaczeniu ekonomicznym jego
znaczenie jest bardzo szerokie . Do działalności wytwórczej zaliczyć można:
- działalność stricte produkcyjną, zarówno tę, która prowadzi do powstania
określonego produktu materialnego, jak i tę, której efektem jest produkt
niematerialny ( np. utwór muzyczny, oprogramowanie );
- przetwarzanie, uszlachetnianie towarów. Działalno ść budowlana Jedyny z pięciu rodzajów działalności wymienionych w definicji, który posiada
definicję ustawową. Działalność budowlana zdefiniowana jest przez art. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - prawo budowlane. Zgodnie z tą definicją, działalność budowlana obejmuje
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Działalno ść handlowa i usługowa Polega na sprzedaży towaru lub usługi. Sprzedaż (handel) należy rozumieć w
znaczeniu najszerszym z możliwych, czyli może mieć ona zasięg krajowy, zagraniczny lub
międzynarodowy. Może mieć zarówno charakter hurtowy jak i detaliczny. Za działalność
handlową i usługową uważa się także pośrednictwo w tych czynnościach (np.: komis lub
agencja). Wyroby i usługi są zdefiniowane i sklasyfikowane normatywnie w Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług - załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 6 kwietnia
2004 r. Zarobkowy charakter działalno ś ci Przez charakter zarobkowy należy rozumieć nastawienie działalno ś ci na osi ą ganie zysku. Należy odróżnić zarobek, który jest kategorią subiektywną, od zysku — kategorii
obiektywnej. Nastawienie na zysk nie musi oznacza ć , ż e si ę ten zysk rzeczywi ś cie osi ą ga. Działalność zarobkowa może nie przynosić zysku, a nawet powodować straty, mimo to,
pozostaje działalnością zarobkową. Zysk to obiektywny wynik określonego procesu, można
2
go osiągać nie prowadząc wcale działalności zarobkowej, np. dziedzicząc spadek czy
otrzymując darowiznę. Zawodowy charakter działalno ś ci Wiąże się z profesjonalizmem w jej wykonywaniu oraz profesjonalnym

(…)


zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (agroturystyka)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz