Pojęcie działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie działalności gospodarczej - strona 1 Pojęcie działalności gospodarczej - strona 2

Fragment notatki:

pojęcie działalności gospodarczej. DEFINICJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 02.07.2004 roku - Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
rodzaje działalności gospodarczej: wytwórcza - pojęcie szersze od działalności produkcyjnej. Działalność wytwórcza to nie tylko produkcja, ale także wytwarzanie. Pojęcie działalności wytwórczej nie zostało zdefiniowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jest dookreślone w rozporządzeniu o polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej
budowlana - nie ma definicji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, tylko w ustawie prawo budowlane, w której znajduje się bardzo szeroka definicja. Aby taką działalność prowadzić należy mieć określone kwalifikacje i uprawnienia. Polega na budowaniu, przebudowywaniu, modernizacji itp.
handlowa - została zdefiniowana w polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej, w której wyodrębniono wiele podziałów na np.: hurtowa, detaliczna, krajowa, zagraniczna itd.
usługowa - rozumiana jest bardzo szeroko, a definicja znajduje się w polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej
ustawa za działalność gospodarczą nie uważa: działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa,
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
a także wynajmowania przez rolników pokoi,
sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Cechy działalności gospodarczej: działalność zarobkowa - działalność przynosi zysk, tzn. że występuje nadwyżka przychodów nad kosztami (dochód). Zarobek jest celem działalności, jego wystąpienie nie jest jednak obligatoryjne, liczy się cel. działalność zorganizowana - decyduje o tym to, jak osoby trzecie postrzegają tą działalność, ujawnienie tej działalności na zewnątrz, np. oznaczenie prowadzenia działalności (np. szyldy, reklamy itp.), rejestracja tej działalności, siedziba, pracownicy, urządzenia itp. działalność ciągła - przedsiębiorca ma zamiar działać w sposób ciągły, działalność odbywająca się przez dłuższy czas, charakter trwały (wyjątek - np. działalność sezonowa). działalność zawodowa - inaczej prowadzenie działalności profesjonalnie, chodzi tu o wykonywanie wolnego zawodu. Cechy wolnego zawodu:
autonomiczność
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz