Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie - strona 1 Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie Z KODEKSU CYWILNEGO: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 (ułomne osoby prawne), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Z USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW: rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, d)  związek przedsiębiorców - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Z USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI: Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Z USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ: Przedsiębiorcą jest osoba prowadząca w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową. Z USTAWY O CENACH: Przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Z KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Ta sama definicja zawarta jest w Prawie upadłościowym i naprawczym.

(…)


Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie
Z KODEKSU CYWILNEGO: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 (ułomne osoby prawne), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Z USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz