Dyferencjał semantyczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2926
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyferencjał semantyczny-opracowanie - strona 1 Dyferencjał semantyczny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Dyferencjał semantyczny (profil semantyczny)
Nazywany rownież skalą semantyczną lub skalą Osgooda, od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda (ur. 1916 - zm. 1991).
To narzędzie do badania wizerunku organizacji, polegajacy na opracowaniu listy określeń przeciwstawnych, które mogłyby opisywać przedsiębiorstwo. Uczestnicy badania zaznaczają na skali liczbowej wartość, która wg nich określa natężenie danej cechy w odniesieniu do analizowanej organizacji, produktów, usług itp.
Skala składa się z kilku kategorii (najczęściej pięciu lub siedmiu), oznaczonych liczbami. Bieguny skali (czyli jej początek i koniec) opisane są przymiotnikami, którymi można określić oceniany obiekt: nudny - ciekawy, tradycyjny - nowoczesny, tani - drogi itp.
Przykładowa skala dyferencjału semantycznego może wyglądać następująco:
Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest:
Tani 1 2 3 4 5 6 7 Drogi
Respondent może wskazać na kategorie skrajne lub wybraną kategorię pośrednią, która najbardziej odpowiada jego ocenie. 
Tożsamość Przedsiębiorstwa(Corporate Identity) to niepowtarzalny zestaw cech, pozwalający wyróżnić firmę z otoczenia, uczynić ją łatwą do rozpoznania i jedyną w swoim rodzaju. Istotę tożsamości firmy stanowi jej osobowość, czyli ujednolicone wzorce postępowania i wzorce komunikacyjne. Składają się na nią: styl zarządzania, strategia, historia, filozofia, kultura, reputacja, zachowania pracowników...
Pierwotnie termin "Tożsamość" określał system identyfikacji wizualnej, czyli całość symboliki stosowanej przez firmę. Aktualnie Tożsamość rozumiana jest szeroko jako sposób, w jaki firma manifestuje swoją filozofię wobec otoczenia poprzez komunikację i zachowanie, a identyfikacja wizualna, stanowiąca jej element, określana jest terminem Tożsamość Wizualna (Corporate Design). Organizacja jest rozpoznawana przez zewnętrzne i wewnętrzne, widoczne manifestacje wielu atrybutów, i to właśnie ich wizualne aspekty są zazwyczaj najczęściej poddawane ocenie ze strony ogółu. Na ich podstawie odbiorca wyrabia sobie określone wyobrażenie o firmie subiektywny obraz, czyli wizerunek (image). Projektowanie identyfikacji wizualnej polega na opracowaniu spójnego systemu elementów wizualnych, opartego na jednolitym kodzie kolorystycznym i graficznym.
Tożsamość Przedsiębiorstwa zazwyczaj rozpatruje się w trzech aspektach:
 
Corporate Design - loga, papeteria firmowa, uniformy, itd.
Corporate Communication - reklamy, public relations, polityka informacyjna, itd.
Corporate Behaviour - normy, wartości, zachowania, itd.
Różnicę między wizerunkiem a tożsamością organizacji określa następująca

(…)

… manifestuje swoją filozofię wobec otoczenia poprzez komunikację i zachowanie, a identyfikacja wizualna, stanowiąca jej element, określana jest terminem Tożsamość Wizualna (Corporate Design). Organizacja jest rozpoznawana przez zewnętrzne i wewnętrzne, widoczne manifestacje wielu atrybutów, i to właśnie ich wizualne aspekty są zazwyczaj najczęściej poddawane ocenie ze strony ogółu. Na ich podstawie odbiorca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz