Dwudzielna podstawa słupa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwudzielna podstawa słupa - wykład - strona 1 Dwudzielna podstawa słupa - wykład - strona 2 Dwudzielna podstawa słupa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dwudzielna podstawa słupa
Dwudzielna podstawa stupa (rys. 6.52b) umożliwia odrębne rozpatrywanie jej części ściskanej i rozciąganej. W takim przypadku wyraźnie oddziela się konstrukcyjnie te części przez zastosowanie oddzielnych blach poziomych (czo­łowych) w częściach skrajnych podstawy. Takie rozwiązanie stosuje się między innymi w słupach dwugałęziowych o dużych rozstawach gałęzi i znacznych ob­ciążeniach zginających. Wtedy konstruuje się ąuasi-oddzielne podstawy pod po­szczególne gałęzie słupa, które są osiowo obciążonymi prętami ściskanymi lub rozciąganymi (por. rys. 6.54). Zatem stopy pod oddzielnymi gałęziami projektuje się według zasad dotyczących słupów osiowo ściskanych lub osiowo rozciąga­nych. Rozkład naprężeń dociskowych pod częścią ściskaną podstawy dwudzielnej przyjmuje się jako prostokątny, równomiernie rozłożony (rys. 6.52b). Grubość blachy poziomej podstawy w strefie ściskanej projektuje się jak dla słupa ob­ciążonego osiowo (według modelu sprężystego). Grubość blachy poziomej pod­stawy w strefie rozciąganej określa się dla najbardziej niekorzystnie podpartych i obciążonych jej fragmentów według modelu sprężysto-plastycznego. W nor­mie [102] są podane wzory i nomogramy do obliczania grubości płyt podpartych wzdłuż trzech krawędzi obciążonych siłą skupioną od oddziaływania kotwiącej śruby fundamentowej.
Schemat obliczeniowy wyznaczania nośności podstawy jednodzielne] (poje­dynczej) według modelu plastycznego jest taki sam jak w przypadku podstawy dwudzielnej (rys. 6.52b). Nośność połączenia podstawy z fundamentem, obcią­żonej siłą podłużną ściskającą iVc (lub rozciągającą iV{) oraz momentem M, sprawdza się według wzoru ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz