Podstawa słupa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawa słupa - wykład - strona 1 Podstawa słupa - wykład - strona 2 Podstawa słupa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podstawa słupa
Podstawa słupa (nazywana również stopą) jest dolną jego częścią, której głównym zadaniem konstrukcyjnym jest przekazanie obciążeń z trzonu na fun­dament. Elementy składowe podstawy „zamykają" od dołu i usztywniają trzon słupa. Ponadto konstrukcja podstawy umożliwia właściwe ustawienie słupa pod­czas montażu oraz zakotwienie go w fundamencie. Konstrukcja i kształt podstawy zależy od przekroju trzonu, schematu statycznego, rodzaju i wartości przekazywa­nych obciążeń z trzonu na fundament oraz wymaganego sposobu jego działania (zakotwienia) w fundamencie.
Konstrukcja stopy słupa musi zapewniać przyjęte w modelu obliczeniowym warunki statyczne jego podparcia. Podstawa słupa może być połączona z funda­mentem w sposób:
— sztywny w obu kierunkach; w styku tych elementów występują siła osiowa N i momenty zginające Mx, My,
— sztywny w płaszczyźnie układu poprzecznego, w której działa siła osiowa N, moment zginający Mx i przegubowy w kierunku prostopadłym (My = 0),
— przegubowy w obu kierunkach (Mx = 0, My = 0), gdzie występuje siła osiowa N.
Ponadto w połączeniu słupa z fundamentem może występować siła poprzeczna Vx lub Vx i Vy.
Głównym elementem podstawy każdego słupa jest blacha pozioma, „zamy­kająca" trzon słupa i zwiększająca jego powierzchnię docisku do betonu. Ob­ciążenie z trzonu słupa przekazuje się przez docisk blachy poziomej do górnej powierzchni fundamentu (w przypadku małej powierzchni kontaktu tych elemen­tów przekroczone byłyby parametry wytrzymałościowe betonu). Blacha pozioma wraz z odpowiednimi usztywnieniami powinna zapewnić docisk do betonowego fundamentu. Dociskowy model wytężenia blachy poziomej podstawy jest uwa­runkowany małą jej odkształcalnością. Niewielkie ugięcia wywołane odporem fundamentu można uzyskać, stosując odpowiednio grube blachy poziome, co jest nieefektywne ekonomicznie, lub projektując cieńsze płyty poziome usztywnione żebrami pionowymi, blachami trapezowymi i żebrami (rys. 6.49). Tylko podsta­wy lekkich słupów obciążonych osiowo mogą być o konstrukcji zbliżonej kształ­tem do głowic (bez blach pionowych, żeber, usztywnień). Słupy ściskane osiowo (połączone przegubowo z fundamentem) mogą mieć blachy poziome podstawy kwadratowe lub zbliżone kształtem do kwadratu. Słupy ściskane i zginane jedno­kierunkowo mają blachy podstawy zawsze prostokątne. Są one często znacznie wydłużone w stosunku do wymiaru trzonu słupa, tak aby podstawa słupa mogła przekazać na fundament również moment zginający Mx i siłę poprzeczną Vy. Na ukształtowanie podstawy słupa, oprócz wymagań wynikających z przy­jętego schematu statycznego trzonu (jako pręta połączonego w sposób przegu­bowy lub sztywny), ma również wpływ rodzaj zastosowanego zakotwienia pod­stawy w fundamencie. Słupy ściskane osiowo łączy się zwykle z fundamentem przegubowo, natomiast słupy ściskane mimośrodowo mają często sztywno za­mocowane podstawy w płaszczyźnie działania momentu zginającego. Rzeczywi­ste, nominalnie przegubowe podstawy słupów mogą zazwyczaj przenosić nieduże momenty zginające (powstające podczas montażu elementów), co zapewnia kon­strukcja ich podstawy i zakotwienia. Podstawy słupów projektuje się na ogół jako nieodkształcalne, przyjmując liniowo-sprężysty rozkład naprężeń docisko­wych między poziomą płytą podstawy a betonem fundamentu.

(…)

… docisko­wych między poziomą płytą podstawy a betonem fundamentu.
Najprostsza konstrukcja podstawy słupa, o połączeniu przegubowym, składa się tylko z poziomej blachy przyspawanej do trzonu (rys. 6.49a). Jeśli powierzch­nie czołowe trzonu (przylegające do blachy poziomej podstawy) są frezowane, to w obliczeniach zakłada się, że 75% siły osiowej N będzie przekazywane przez docisk, natomiast pozostałe 25% siły N…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz