Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych - omówienie  - strona 1  Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych - omówienie  - strona 2  Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych
• Przy większych mimośrodach należy stosować konstrukcję bardziej
skomplikowaną ze specjalnym zakotwieniem w fundamencie.
• Działanie momentu powoduje, że naprężenia dociskowe są na fragmencie
powierzchni podstawy. Pozostała część jest odrywana i musi być
zakotwiona.
Stopa pełna
Jeżeli mimośród znajduje się poza rdzeniem e L/6, to oprócz maksymalnego
nacisku na beton należy obliczyć zakotwienie podstawy słupa w fundamencie.
Wymiary podstawy i przekrój kotwi określa się na podstawie wzorów:
• Zakres strefy docisku podstawy słupa do fundamentu wyznacza się ze
wzoru Fischera:
• mając x możemy sprawdzić maksymalny nacisk płyty podstawy na beton
i siłę w kotwach (po jednej stronie podstawy słupa) :

naprężenia w kotwiach
• W przypadku występowania dużych sił w śrubach kotwiących zachodzi
potrzeba innego konstruowania połączeń podstawy ze śrubami
kotwiącymi (może np. zachodzić miejscowe zginanie płyty, czy też
trudności w ustawieniu słupa przed założeniem kotwi).
• Nie jest wskazane wtedy bezpośrednie łączenie śrub z płytą podstawy,
gdyż obliczona grubość blachy poziomej może być duża, powodując
trudności technologiczne – zbyt grube spoiny łączące trzon z blachą
podstawy.
• Należy wtedy zaprojektować specjalne konstrukcje wsporcze, najczęściej
są to wsporniki przyspawane do blach trapezowych, ze śrubami
kotwiącymi na zewnątrz płyty podstawy słupa.
• W słupach dwugałęziowych o dużym rozstawie gałęzi i dużych
obciążeniach wspólna stopa jest rozwiązaniem nieekonomicznym.
• Zaleca się zatem stosować osobne stopy pod każdą gałąź. Ponieważ w
gałęziach występują wyłącznie siły osiowe ściskające lub rozciągające
( siły poprzeczne przenosi skratowanie), zatem stopy pod oddzielnymi
gałęziami należy projektować jak dla słupów osiowo ściskanych lub
rozciąganych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz