Drobnoustroje w procesach biotechnologicznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Drobnoustroje w procesach biotechnologicznych - omówienie - strona 1  Drobnoustroje w procesach biotechnologicznych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Drobnoustroje w procesach biotechnologicznych
Dlaczego w procesach biotechnologicznych preferowane jest stosowanie
drobnoustrojów?
● szybki metabolizm
● dobrze znany genom i łatwość manipulacji genetycznej
● dobrze opracowanie metody hodowli
● tanie i powszechnie dostępne składniki podłóż hodowlanych
● różnorodnośćmetabolizmu (z tych samych surowców stosując różne szczepy
drobnoustrojów można uzyskać różne produkty)
● przystosowalność drobnoustrojów (stosując ten sam drobnoustrój z różnych surowców
można uzyskać ten sam produkt np. fermentacja alkoholowa - produkcja alkoholu)
Cechy ograniczające wykorzystywanie drobnoustrojów:
● wytwarzanie dużej biomasy
- zużycie składników podłoża
- koszty utylizacji
● nieopłacalność produkcji substancji niskocząsteczkowych
(z wyjątkiem przemysłu spożywczego i związków stosowanych w lecznictwie)
Szczepy przemysłowe - najważniejsze właściwości i parametry technologiczne:
● właściwości pokarmowe (niskie wymagania)
● właściwości temperaturowe (szczepy termofilne)
- mniejsze zagrożenie zakażeniem psychofilami lub mezofilami
- przy hydrolizie złożonych związków organicznych wytwarzana jest duża ilość
temperatury która sama ogrzewa układ
● typ procesu (hodowla ciągła)
● oddziaływanie organizmu z elementami urządzeń (korozja biologiczna)
● stabilność cech (morfologia, odporność na bakteriofagi i zakażenia bakteryjne)
● podatność na manipulacje genetyczne (mutacje, GMM)
● wysoka wydajność (wydajność produktu w przeliczeniu na jednostkę czasu)
odzysk produktu (koszty odzysku, wytwarzanie produktów ubocznych)
Izolacja drobnoustrojów (celowość izolacji w dobie izolacji genetycznej):
● własne kolekcje drobnoustrojów (kolekcje krajowe i międzynarodowe)
● ochrona patentowa
● zmienność drobnoustrojów
● wrażliwość drobnoustrojów na fagi
● udoskonalenie szczepów
- metody tradycyjne
- inżynieria genetyczna i GMM
Zasady izolacji drobnoustrojów:
● podłoża selektywne
- odpowiednie składniki odżywcze
- obecność substancji stanowiących jedyne źródło węgla lub energi
● inhibitory wzrostu różnych grup bakterii (róż bengalski, nystatyna)
Zasady poszukiwania (etapy):
● wstępna izolacja na podłożu stałym - antybioza
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz