Dr Władysław Pęksa

Postępowanie sądowo-administracyjne cz.1

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • dr Władysław Pęksa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2107

Przedmiot prowadzony przez dr Władysława Pęksa na Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pierwsza folia dotyczy zagadnień: rodzaje kontroli działalności administracji, podstawowe funkcje kontroli sądowej, sprawa administracyjna a sprawa sądowo- administracyjna. Kolejna doty...

Postępowanie sądowo-administracyjne cz.2

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • dr Władysław Pęksa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2023

Wykłady prowadzone są przez dr Władysława Pęksa na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tematem przewodnim są postanowienia jurysdykcyjne rozstrzygające sprawę co do istoty. Poszczególne informacje dotyczą zagadnień: ratio legis, przesłanki kwalifikujące, przykłady aktów l...

Postępowanie sądowo-administracyjne cz.3

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • dr Władysław Pęksa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1687

Wykłady prowadzone są przez dr Władysława Pęksa na Krakowskiej Akademii. Pierwsza folia porusza zagadnienia takie jak: przedmiot zaskarżenia- akty organów gmin, powiatów, województw. Kolejna traktuje o podstawie prawnej, przedmiocie skargi, skarga w trybie art. 90 ust. 1 u.s.w. Trzecia folia ...

Postępowanie sądowo-administracyjne cz.4

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • dr Władysław Pęksa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1568

Jest to kontynuacja poprzednich slajdów. Pierwsza folia porusza zagadnienia takie jak: bezczynność, przesłanka dopuszczalności wniesienia skargi na bezczynność. Druga tłumaczy: spór kompetencyjny i spór o właściwość. Kolejna pokazuje: właściwość i badanie właściwości z urzędu. Dodatkowo por...