Dr Witold Chałupczak

note /search

Prawo administracyjne - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2065

Semestr zimowy 2009/2010 Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godz.) Treści programowe w zakresie prawa administracyjnego Podstawowe pojęcia. Prawo administracyjne. Administracja. Funkcje administracji. Administracja publiczna w Polsce. Pojęcie administracji publicznej. Organy administracji publicznej...

Prawo konstytucyjne - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

Semestr zimowy 2009/2010 Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godzin) Treści programowe w zakresie zarysu prawa konstytucyjnego Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego. Pojęcie prawa konstytucyjnego. Przedmiot prawa konstytucyjnego. Prawo konstytucyjne w systemie prawa. Podstawowe wolności, prawa i ...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1358

Semestr zimowy 2009/2010 Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godz.) Treści programowe w zakresie teorii prawa Prawo. Pojęcie oraz systematyka. Definicja prawa. Systematyka prawa: Pojęcie systemu prawa. Typ prawa kontynentalnego a typ prawa precedensowego. Prawo publiczne a prawo prywatne. Prawo mate...

Podstawy Prawa - zagadnienia na egzamin (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 5145

, Podstawy prawa, pytania na egzamin opracowane, (sem 1) 1. Współwłasność łączna wszystkich wspólników objęty jest majątek spółki - cywilna 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy sprawowany jest przez - społeczna inspekcja pracy

Prawo - zagadnienia na egzamin(sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2016

1. co nie obowiązuje powszechnie? uchwały sejmu 2.Parlament nie pełni funkcji-wykonawczej 3.co zawarte jest w urzędowych dziennikach woj. lubelskiego ( czy jakoś tak)- akty prawa miejscowego 4. śmierć pracownika powoduje-wygaśnięcie umowy o pracę(?) 5. rodzaje sądów- wojewódzkie 6. kiedy spółka jawn...

Prawo - pytania(sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1750

Co nie obowiązuje powszechnie? Parlament nie pełni funkcji Co zawarte jest w urzędowych dziennikach woj. lubelskiego ( czy jakoś tak)- Śmierć pracownika powoduje- Rodzaje sądów Kiedy spółka jawna zaczyna istnieć- Odpowiedzialność w spółce cywilnej- Kto posiada osobowość prawną?- Osoba prawna nie...

Prawo - test 7, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1680

Źródła powszechnie obowiązującego prawa są następujące: rozporządzenia Rady Ministrów zarządzenia prezesa Rady Ministrów uchwały Rady Ministrów Konstytucja, spośród innych ustaw wyróżnia się: najwyższą mocą obowiązywania szczególną treścią specjalną procedurą uchwalania Źródła prawa wewnętrz...