Dr Wiesław Grzelczak - strona 2

Czynniki rozwoju współczesnej turystyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

CZYNNIKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI EKONOMICZNE Korzystne: Przyrost dochodów realnych ludności Lepszy podział dochodów Stabilna sytuacja walutowa Korzystna koniuktura(warunki gospodarcze) Negatywne: Kryzysy ekonomiczny Spadek tempa wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji rosnące bezroboc...

Krajobraz kulturowy wyspy Wolin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Historia- Najstarsze ślady osadnictwa człowieka na terenie wyspy Wolin datowane są na okres młodszej epoki kamienia (4200-1700 r. p.n.e.) Pod koniec epoki brązu (1200-400 r. p.n.e.) na wy...

Organy, systemy rządów - encylopedia, zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Organ państwa - to osoba lub zespół osób które podejmują decyzje i działają w imieniu państwa. Organem państwa jest ten kto ma kompetencje, ten kto rządzi. Urząd to zespół ludzi i środków które służą organowi w ten sposób że udzielają mu pomocy obsługują organ. Państwo działa przez swoje organ...

Źródła prawa, norma prawna itd - encyklopedia, zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Źródła prawa: źródła prawa jako pewne fakty tworzące prawo np. uchwalanie ustaw przez sejm źródła prawa jako źródła poznania prawa (akt, dokument) Systemy powstawania prawa: Prawo zwyczajowe - źródłem praw nie jest dokument, ustawa tyl...

Norma, budowa aktu prawnego - encyklopedia, zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

Norma prawna składa się: Hipoteza - wskazanie okoliczności które mogą się ziścić. Dyspozycja - wskazanie działania które trzeba zrealizować. Sankcja - skutek jaki następuje jeżeli norma nie będzie przestrzegana. Norma sankcjonowana - norma która zaopatrzona jest w sankcje, która zabezpieczona je...

System prawny - encyklopedia, zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Cechy systemu prawnego. System prawny powinien być: -spójny - zupełny Zupełność systemu oznacza że nie ma w nim luk. Rozróżnia się dwa rodzaje luk w systemie prawnym: a) luka aksjologiczna - pewne zachowanie jest nieregularne, a sądzimy że w tym zakresie powinien być ustanowiony, nakaz albo z...

Wykładnia, zdolność prawna - encyklopedia, zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Etapy wykładni: Wstępna faza wykładni - polega na tym że trzeba odnaleźć właściwe akty prawne, gdy poszukujemy określonych norm. (ustalenie czy są aktualne, ustalenie ich obowiązującego aktualnie brzmienia, pomocą jest tekst jednolity us...

Mózg człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Amerykańscy naukowcy odkryli w mózgu człowieka "centrum handlowe". Decyduje ono o tym, czy wyprawa na zakupy kończy się sukcesem, czy nie "Centrum handlowe" mózgu Wyprzedaż, sales, promocja - te hasła biją po oczach z...

Jak internet zmienia mózg

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Jak internet zmienia mózg Nowoczesne technologie stworzyły przepaść między pokoleniem młodych ludzi a ich rodzicami - ostrzega wybitny amerykański neurolog prof. Gary Small. Na szczęście można temu zaradzić Książka "iBrain: Jak przetrwać zmiany w naszym mózgu wywołane przez technologię" p...

Państwo - encyklopedia, zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Państwo - to organizacja polityczna wyposażona w suwerenną władzę, a zarazem jest to organizacja terytorialna, a przynależność do niej ma charakter sformalizowany. Organizacja polityczna - organizacja w której chodzi o sprawowanie władzy. Władza suwerenna - władza podporządkowana. Władza w pań...