Dr Waldemar Uziak - strona 2

Systemy wynagradzania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Waldemar Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Systemy wynagradzania - czasowy - wyn. przysługuje za jednostkę czasu pracy. Relatywizowanie wyn. do miesiąca, tyg. Lub dnia. Nie ma znaczenia intensywność pracy - demotywujący char. - akordowy - wyn. przysługuje za jedn. wyprodukowanego przez pracownika produktu czy usługi - system motywujący do ...

Układy zbiorowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Waldemar Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

Układy zbiorowe pracy wykształciły się w 19w jako porozumienia postrajkowe po 2 ws SA źródłami prawa, zaw miedze zw zaw a pracod. są instytucją konstytucyjną, co wynika z art. 59 konstytucji zapewniającym związkom zawodowym i ich organizacjom prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania

Zasady prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Waldemar Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 266
Wyświetleń: 987

ZASADY PRAWA PRACY 8. podstawowe zasady prawa pracy -pojęcie wprowadzone do kodeksu pracy przez ustawodawcę w tytule rozdziału II działu I .Konstrukcja podstawowych zasad prawa pracy najbliższa jest konstytucyjnym zasadom tego działu prawa. Podstawowe zasady prawa pracy mają niższą rangę od konstyt...

Zdolność pracownicza - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Waldemar Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2156

Zdolność pracownicza Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, jako że uzyskanie pełnoletności ze względu na rozwój umysłowy i fizyczny pozwala na podjęcie normalnej pracy zawodowej. Zgodnie z przepisami działu IX Kodek...

Odpowiedzialnośc materialna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Waldemar Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

ODPOWIEDZIALNOŚC MATERIALNA PRACOWNIKÓW- przslanki - bezprawne naruszenie obowiązków prac, wina, szkoda, adekwatny zw przyczynowy miedzy czynem a szkoda. Zasady naprawienia szkody : odszkodowanie pieniężne. Przeslanki ustalenia wys odszkodowania, wys ma być rowna wartości szkody wyrządzonej jeśli s...

Zakład pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Waldemar Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

ZAKLAD PRACY - to wspolczenie pojecie niezdefiniowane, zak. Pr poj szersze niż przedsieb, nie wszyscy pracodawcy prowadza dzial gospodarcza, zp jest także zaloga zatrudniona przez pracod . to zespol składników majatkowych i niemajątkowych służących do prowadzenia dzialaln i cala siatka stos spol, n...