Dr Waldemar Uziak

note /search

Elementy wynagrodzenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1162

POJĘCIE, SKŁADNIKI I SYSTEMY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 1. elementy wynagrodzenia za pracę : - wynagrodzenie zasadnicze (element konieczny, o najwyższej wysokości, podstawowe świadczenie ekwiwalentne za pracę wykonaną, funkcja alimentacyjna i bodźcowa) - składniki niestałe np. premie, wynagrodzenia z...

Prawo pracy - godziny nadliczbowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ORAZ W NIEDZIELE I SWIĘTA 1. praca w godzinach nadliczbowych - art.133§1- praca w wymiarze przekraczającym obowiązującym pracownika normę czasu pracy. Praca taka jest dopuszczalna w razie: -w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub...

Prawo pracy - mianowanie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE MIANOWANIA Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy, określonych odrębnymi przepisami lub przepisami wydanymi na podstawie art.298” 4.ustawą z 05.07.1996r. o

Nawiązanie stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 700

NAWIAZANIE STOSUNKU PRACY - większość sts Pr nawiazana jest przez umowe o prace - tresc stos pracy zakres wyznaczony jest przez wole stron, wzajemne zobowiązania określone przez pracod i pracownika, mogą swobodnie określić długość pracy itd. Um o prace może być zawarta w ilku formach SA uregulowane...

Ochrona wynagrodzenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

Ochrona wynagrodzenia - SA to reg prawne sł użące temu aby prac otrzymal wynagrodzenie regularnie, we właściwej formie czasie wysokości, niezbywalność prawa do wyn, nie można się zrzec ani przekazac.. określenie formy wynagrodzenia - w naszym systemie forma pieniezna, , świadczenie niepieniężne- bl...

Płaca minimalna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Placa minimalna - ust 2002r o min wyn za Pr wynosi 849zl 19%podatku odliczyc, bezp. Spol. To pelne wyn za race w pelnym wymiarze godzin czasu Pr, ta kwota jest zmieniana w miare potrzeb. Jest to placa za prace najprostsze i wymaga najprostszych kwalifikacji. Jeśli podniesie się place min to należy ...

Prawo pracy - pracownik - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

PRACOWNIK- os fiz zatrudniona na podstawie umowy o prace, spółdzielczej umowy o prace, powolanie, mianowania i wyboru 1 .art.22§2- pracownik - „ Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat”. Na warunkach określonych w dziale 9 pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat...

Rodzaje umów - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

Rodzaje um ze wzgl na czas na jaki um jest zawarta: *um terminowe ulegają rozwiązaniu z upływem okresu na jaki zostały zawarte Umowa na okres próbny Umowa, która ma służyć wypróbowaniu pracownika - czy pracownik się nadaje i czy praca jest odpowiednia dla pracownika. Ta umowa może poprzedzić każdą ...

Równoważny czas pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Równoważny czas pracy - polega na tym ze dopierojest wydl czas pracyponad 8 h na dobe gdy zachowa się 40h normy srednio tyg. 5 form : uzasadniony rodzjem albo organizacja pracy, dopuszcza wydl cz Pr do 12 h max rozliczony w3misiecznym char rozlicz , praca w ochronie lub pogotowiu- do 16 h i 1 mies ...

Stosunek pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 630

STOSUNEK PRACY. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za odpowiednim wynagrodzeniem”. „Pod jego ki...