Dr Sylwester Kowalski - strona 2

Sześć reguł wpływu społecznego wg Cialdiniego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1449

49) 6 reguł wpływu społecznego wg Cialdiniego Choć techniki wywierania wpływu na innych mogą przyjmować mnóstwo różnych postaci, większość z nich można zakwalifikować do jednej z 6 podstawowych kategorii, które opierają się na regułach psychologicznych sterujących przebiegiem ludzkiego postępowania...

Czynniki wpływające na samoocenę

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

Czynniki wpływające na samoocenę - sądy i opinie osób znaczących - od wczesnego dzieciństwa ważne jest co dziecko mówi o sobie, patrzy na świat oczyma innych ludzi. Pojawia się tu „ zjawisko zwierciadła społecznego ” polegające na tym, że dziecko zasięga opinii od innych o samym sobie. Opinie negat...

Postawa, proces kształtowania postaw

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

12) Postawa, proces kształtowania postaw względnie stała i zgodna organizacja poznawcza, uczuciowa, motywacyjna i behawioralna podmiotu, związana z określonym przedmiotem lub klasą przedmiotów. Postawa składa się z komponentów: poznawczego, uczuciowo- motywacyjnego, behawioralnego. Jako całość, pos...

Samoocena, podział samooceny - charakterystyka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1568

Samoocena, podział samooceny - charakterystyka Samoocena to zespół sądów, przekonań i opinii jakie jednostka ma o sobie samym - jest to bardzo subiektywny element osobowości. Każdy z nas ma inną samoocenę. Są pewne rodzaje samooceny: - stabilna i niestabilna. Stabilna: względnie stała, niezależna o...

Agresja - co to jest i co ją wzbudza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

Agresja - co to jest i co ją wzbudza Agresja to takie zachowanie jednostki, którego celem jest dążenie do zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu agresji, dążenie do zadawania bólu. Freud twierdził, że jest to jeden z podstawowych popędów - popęd śmierci, że agresja jest wrodzona. Konrad Lorenx - „T...

Cel grupowy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Cel grupowy Grupa społeczna - o grupie mówimy gdy są 2-3 osoby i między tymi osobami istnieją interakcje, mają wspólny cel (tzw. cel grupowy), istnieją normy grupowe, jest określona struktura, są osoby ważniejsze i mniej ważne. O grupie mówimy wówczas, gdy są spełnione te 4 kryteria. Interakcje - b...

Dysonans poznawczy - Stan psychiczny

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Dysonans poznawczy Zmiana postaw wiąże się u człowieka ze zjawiskiem dysonansu poznawczego. To stan psychiczny jednostki charakteryzujący się niepokojem, lękiem, bardzo silnymi emocjami, poczuciem winy, wyrzutami sumienia, z którymi czł...

Efekt niskiej piłki = przynęta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Efekt „niskiej piłki" = przynęta (Cialdini) Decyzje pociągające za sobą zaangażowanie mają tendencje do samopodtrzymywania, gdyż utrwalają się. Ludzie często dodają sobie nowe powody i uzasadnienia, by usprawiedliwić już podjęte decyzje. W k...

Grupy frajerów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Jakich znasz frajerów to zjawisko występujące w więzieniu, zjawisko „drugiego życia” - jego elementem jest kodeks zachowań więziennych: zjawisko hierarchii więziennej (nieformalna struktura grupy) i zjawisko grypsery (swoistego języka i tatuaży - podkultura więzienna). Przejawia się to podziałem na...

Komponent behawioralny

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Komponent behawioralny Komponent behawioralny , czyli zachowanie jednostki kształtuje się następującymi warunkami: - w wyniku naśladowania—jedna z najprostszych form uczenia się zwłaszcza u dzieci. Powtarzanie przez jednostkę czyichś pojedynczych aktów zachowań. Jest to szczególnie skuteczne kiedy...